ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Tasterske prečice

Za bolju navigaciju u proizvodu ESET Endpoint Security možete da koristite sledeće tasterske prečice:

Tasterske prečice

Radnja

F1

otvara stranice pomoći

F5

otvara Napredno podešavanje

Strelica nagore/strelica nadole

navigacija u stavkama padajućeg menija

TAB

prelazi na sledeći GUI element u prozoru

Shift+TAB

prelazi na prethodni GUI element u prozoru

ESC

zatvara aktivni prozor dijaloga

Ctrl+U

prikazuje informacije o ESET licenci i vašem računaru (detalji za tehničku podršku)

Ctrl+R

vraća prozor proizvoda na podrazumevanu veličinu i poziciju na ekranu

ALT + strelica nalevo

navigacija unazad

ALT + strelica nadesno

navigacija unapred

ALT+Home

navigacija do početnog ekrana

Takođe možete da koristite tastere miša unazad ili napred za navigaciju.