ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Skeniranje pri pokretanju

Prilikom pokretanja sistema i ažuriranja mašine za otkrivanje se podrazumevano izvršava automatska početna provera datoteka. Ovo skeniranje zavisi od konfiguracije i zadataka planera.

Opcije skeniranja pri pokretanju su deo zadatka planera Provera datoteka pri pokretanju sistema. Da biste promenili podešavanja, kliknite na Alatke > Planer, kliknite na opciju Automatska provera datoteka pri pokretanju, a zatim na Uredi. U poslednjem koraku će se pojaviti prozor Automatska provera datoteka pri pokretanju. Da biste dobili detaljna uputstva o kreiranju zadatka planera i upravljanju njime, pogledajte Kreiranje novih zadataka.

ThreatSense – Opcije naprednih podešavanja, kao što su oznake tipa datoteka koje želite da kontrolišete i korišćene metode otkrivanja. Pogledajte ThreatSense da biste dobili više informacija.