ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Kako da kreiram novi zadatak u planeru

Da biste kreirali novi zadatak u okviru stavke Alatke > Planer, kliknite na opciju Dodaj zadatak ili kliknite desnim tasterom miša i izaberite opciju Dodaj u kontekstualnom meniju. Dostupno je pet tipova planiranih zadataka:

  • Pokreni spoljnu aplikaciju – Planira pokretanje spoljne aplikacije.
  • Održavanje evidencije – Datoteke evidencije takođe sadrže ostatke izbrisanih zapisa. Ovaj zadatak redovno optimizuje zapise u datotekama evidencije da bi se obezbedio efikasan rad.
  • Provera datoteke za pokretanje sistema – Proverava datoteke kojima je dozvoljeno pokretanje prilikom pokretanja sistema ili prijavljivanja.
  • Kreiranje snimka statusa računara – Kreira ESET SysInspector snimak računara – prikuplja detaljne informacije o komponentama sistema (npr. upravljačkim programima, aplikacijama) i procenjuje nivo rizika za svaku komponentu.
  • Skeniranje računara na zahtev – Vrši skeniranje datoteka i fascikli na računaru.
  • Ažuriranje – Planira zadatak ažuriranja ažuriranjem modula.

Pošto je Ažuriranje jedan od najčešće korišćenih planiranih zadataka, u nastavku ćemo objasniti kako se dodaje novi zadatak ažuriranja.

U padajućem meniju Planirani zadatak izaberite stavku Ažuriraj. Unesite ime zadatka u polje Ime zadatka i kliknite na opciju Dalje. Izaberite učestalost zadatka. Dostupne su sledeće opcije: Jednom, Neprestano, Dnevno, Sedmično i Pri pokretanju događaja. Koristite opciju Preskoči zadatak kada računar radi na baterije da biste sveli potrošnju sistema na minimum dok laptop radi na baterije. Zadatak se pokreće na dan i u vreme navedene u poljima Izvršavanje zadataka. Zatim definišite radnju koja će se izvršiti ako nije moguće obaviti ili dovršiti zadatak u planirano vreme. Dostupne su sledeće opcije:

  • U sledeće planirano vreme
  • Što pre
  • Odmah ako vreme od poslednjeg pokretanja prekoračuje navedenu vrednost (interval se može definisati pomoću okvira sa listom opcija Proteklo vreme od poslednjeg pokretanja).

U sledećem koraku prikazuje se prozor rezimea koji sadrži informacije o trenutnom planiranom zadatku. Kada završite sa unošenjem promena, kliknite na dugme Završi.

Pojaviće se prozor dijaloga koji vam omogućava da izaberete profile koji će se koristiti za planirani zadatak. U tom prozoru možete da podesite primarni i alternativni profil. Alternativni profil se koristi ukoliko zadatak nije moguće izvršiti pomoću primarnog profila. Potvrdite tako što ćete kliknuti na dugme Završi , a novi planirani zadatak se dodaje na listu trenutno planiranih zadataka.