ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Kako da dozvolim komunikaciju za određenu aplikaciju

Ako se u interaktivnom režimu otkrije nova veza i ako ne postoji odgovarajuće pravilo, u prozoru dijaloga bićete upitani da li želite da dozvolite ili zabranite vezu. Ako želite da ESET Endpoint Security izvrši istu radnju pri svakom pokušaju aplikacije da uspostavi vezu, označite polje za potvrdu Zapamti radnju (kreiraj pravilo).

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Možete da kreirate nova pravila zaštitnog zida za aplikacije pre nego što ih otkrije ESET Endpoint Security u prozoru podešavanja zaštitnog zida. Otvorite glavni prozor programa na putanji > Podešavanje > Mreža > Zaštitni zid > kliknite na zupčanik > Konfigurisanje > Napredno > Pravila tako što ćete izabrati opciju Uredi.

Kliknite na dugme Dodaj da biste dodali pravilo. Kliknite na dugme Dodaj, pa na kartici Opšte unesite ime, smer i protokol komunikacije za pravilo. Prozor vam omogućava da definišete radnju koju treba preduzeti kada se pravilo primeni.

Unesite putanju ka izvršnoj datoteci aplikacije i lokalni komunikacioni port na karticu Lokalno. Idite na karticu Daljinski da biste uneli daljinsku adresu i port (ako postoje). Novo pravilo će biti primenjeno čim aplikacija ponovo pokuša da uspostavi komunikaciju.