ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Automatska provera datoteka pri pokretanju

Kada kreirate planirani zadatak za proveravanje datoteka prilikom pokretanja sistema, imate nekoliko mogućnosti za prilagođavanje sledećih parametara:

Padajući meni Cilj skeniranja određuje dubinu skeniranja za datoteke koje se pokreću prilikom pokretanja sistema na osnovu složenog algoritma. Datoteke su uređene opadajućim redosledom u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Sve registrovane datoteke (najveći broj datoteka za skeniranje)
 • Retko korišćene datoteke
 • Uobičajeno korišćene datoteke
 • Najčešće korišćene datoteke
 • Samo najčešće korišćene datoteke (najmanje datoteka za skeniranje)

Uključene su i dve određene grupe:

 • Datoteke pokrenute pre prijave korisnika – Sadrži datoteke sa lokacija kojima je moguć pristup bez prethodne prijave korisnika (obuhvata skoro sve lokacije pokretanja sistema kao što su usluge, objekti pomoći pregledača, obaveštenje o prijavljivanju, stavke planera za Windows, poznate dll-ove itd.).
 • Datoteke pokrenute nakon prijave korisnika – Sadrži datoteke sa lokacija kojima je moguć pristup tek nakon prijave korisnika (obuhvata datoteke koje se pokreću samo za određene korisnike, obično datoteke koje se nalaze na putanji HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Liste datoteka za skeniranje su određene za svaku gorenavedenu grupu. Ako izaberete manju dubinu skeniranja za datoteke koje se pokreću pri pokretanju sistema, datoteke koje nisu skenirane će biti skenirane nakon otvaranja ili izvršavanja.

Prioritet skeniranja – Nivo prioriteta koji se koristi da bi se odredilo kada će se skeniranje pokrenuti:

 • U stanju mirovanja – Zadatak se izvršava samo kada je sistem u stanju mirovanja,
 • Najniže – Kada je opterećenje sistema najniže moguće,
 • Niže – Pri niskom opterećenju sistema,
 • Normalno – Pri prosečnom opterećenju sistema.