ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Prenosivi medijum

ESET Endpoint Security omogućava automatsko skeniranje prenosivih medijuma (CD/DVD/USB/...) kada ih ubacite u računar. To je korisno ukoliko administrator računara želi da spreči korisnike da ubacuju prenosive medijume sa neželjenim sadržajem.

Kada se ubaci prenosivi medijum i podesi opcija Prikaži opcije skeniranja u okviru menija Napredno podešavanje > Obaveštenja > Interaktivna upozorenja > Uredi > Prenosivi medijumi, prikazuje se sledeći dijalog:

AMON

Opcije za ovaj dijalog:

  • Skeniraj odmah – Pokreće skeniranje prenosivog medijuma.
  • Ne skeniraj – Prenosivi medijum neće biti skeniran.
  • Podešavanje – Otvara napredno podešavanje.
  • Uvek koristi izabranu opciju – Kada je izabrano, ista radnja se izvršava kada se prenosivi medijum umetne i sledeći put.

Pored toga, ESET Endpoint Security sadrži funkciju kontrole uređaja, pomoću koje mogu da se definišu pravila upotrebe spoljnih uređaja na datom računaru. Više detalja o kontroli uređaja možete da pronađete u odeljku Kontrola uređaja.


Da biste pristupili podešavanjima za skeniranje prenosivog medijuma, otvorite Napredno podešavanje > Obaveštenja > Interaktivna upozorenja > Uredi > Prenosivi medijumi.

Radnja koja se izvršava nakon ubacivanja prenosivog medijuma – Izaberite podrazumevanu radnju koja će se izvršavati kada se uređaj prenosivog medijuma ubaci u računar (CD/DVD/USB). Izaberite željenu radnju kada ubacite prenosivi medijum u računar:

  • Ne skeniraj – Neće se izvršiti nijedna radnja i prozor Otkriven je novi uređaj se neće otvoriti.
  • Automatsko skeniranje uređaja – Izvršiće se skeniranje računara za ubačeni prenosivi medijski uređaj.
  • Prinudno skeniranje uređaja – Izvršiće se skeniranje računara za ubačeni prenosivi medijski uređaj i ne može se otkazati.
  • Prikaz opcija skeniranja – Otvara odeljak za podešavanje prenosivog medijuma.