ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Zaštita dokumenata

Funkcija za zaštitu dokumenata skenira dokumente sistema Microsoft Office pre nego što se otvore, kao i datoteke koje Internet Explorer automatski preuzima, kao što su Microsoft ActiveX elementi. Zaštita dokumenata pruža dodatni nivo zaštite pored zaštite sistema datoteka u realnom vremenu, a može i da se deaktivira kako bi se poboljšale performanse sistema koji ne obrađuju veliki broj dokumenata programa Microsoft Office.

Da biste aktivirali zaštitu dokumenata, otvorite prozor Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > Skeniranje malvera > Zaštita dokumenata i kliknite na prekidač pored opcije Aktiviraj zaštitu dokumenata.

ThreatSense – Opcije naprednih podešavanja, kao što su oznake tipa datoteka koje želite da kontrolišete i korišćene metode otkrivanja. Pogledajte ThreatSense da biste dobili više informacija.


note

Ovu funkciju aktiviraju aplikacije koje koriste Microsoft Antivirus API (npr. Microsoft Office 2000 i novije verzije ili Microsoft Internet Explorer 5.0 i novije verzije).