ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Udaljeno nadgledanje i upravljanje

Udaljeno nadgledanje i upravljanje (Remote Monitoring and Management – RMM) je proces nadgledanja i kontrolisanja softverskih sistema pomoću lokalno instaliranog agenta kojem dobavljač usluga upravljanja može da pristupi.

ERMM – ESET dodatna komponenta za RMM

  • Podrazumevana instalacija programa ESET Endpoint Security sadrži datoteku ermm.exe koja se nalazi u aplikaciji Endpoint, u okviru direktorijuma:
    C:\Program Files\ESET\ESET Security\ermm.exe
  • ermm.exe je uslužni program komandne linije koji je dizajniran tako da olakša upravljanje proizvodima za krajnje tačke i komunikaciju sa svakom dodatnom komponentom za RMM.
  • ermm.exe razmenjuje podatke sa dodatnom komponentom za RMM, koja komunicira sa RMM agentom koji je povezan sa RMM serverom. ESET RMM alatka je podrazumevano deaktivirana.

Dodatni resursi

ESET Direct Endpoint Management dodatne komponente za nezavisna rešenja za RMM

RMM server pokreće uslugu na nezavisnom serveru. Da biste saznali više informacija, pogledajte sledeće korisničke vodiče za ESET Direct Endpoint Management na mreži: