ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Kako da aktiviram udaljeno nadgledanje i upravljanje

Udaljeno nadgledanje i upravljanje (Remote Monitoring and Management – RMM) je proces nadgledanja i kontrolisanja softverskih sistema (kao što su oni na računarima, serverima i mobilnim uređajima) pomoću lokalno instaliranog agenta kojem dobavljač usluga upravljanja može da pristupi. RMM može da upravlja programom ESET Endpoint Security od verzije 6.6.2028.0.

CONFIG_RMM

ESET RMM je podrazumevano deaktiviran. Da biste omogućili ESET RMM, otvorite Napredno podešavanje > Alatke > ESET RMM i omogućite prekidač pored opcije Omogući RMM.

Režim rada – Izaberite opciju Samo bezbedne operacije ako želite da omogućite RMM interfejs za bezbedne i operacije samo za čitanje. Izaberite opciju Sve operacije ako želite da omogućite RMM interfejs za sve operacije.

Operacija

Režim „Samo bezbedne operacije“

Režim „Sve operacije“

Preuzimanje informacija o aplikaciji

Preuzimanje konfiguracije

Preuzimanje informacija o licenci

Preuzimanje evidencija

Preuzimanje statusa zaštite

Preuzimanje statusa ažuriranja

Podešavanje konfiguracije

 

Pokretanje aktivacije

 

Pokretanje skeniranja

Pokretanje ažuriranja

Metod dodele ovlašćenja – Podesite metod dodele ovlašćenja za RMM. Da biste koristili dodelu ovlašćenja, izaberite stavku Putanja aplikacije u padajućem meniju, a u suprotnom izaberite stavku Nijedan.


warning

RMM bi trebalo uvek da koristi dodelu ovlašćenja kako bi sprečio zlonamerni softver da deaktivira ili zaobiđe ESET Endpoint zaštitu.

Putanje aplikacije – Konkretna aplikacija kojoj je dozvoljeno da pokrene RMM. Ako ste izabrali putanju aplikacije kao metod dodele ovlašćenja, kliknite na dugme Uredi da biste ponovo otvorili prozor konfiguracije Dozvoljene putanje RMM aplikacija.

CONFIG_RMM_ADD

Dodaj – Kreirajte novu dozvoljenu putanju RMM aplikacije. Unesite putanju ili kliknite na dugme da biste izabrali izvršnu datoteku.

Uredi – Izmenite postojeću dozvoljenu putanju. Kliknite na dugme Uredi ako je lokacija izvršne datoteke promenjena u neku drugu fasciklu.

Izbriši – Izbrišite postojeću dozvoljenu putanju.

Podrazumevana ESET Endpoint Security instalacija sadrži datoteku ermm.exe koja se nalazi u direktorijumu aplikacije Endpoint (podrazumevana putanja C:\Program Files\ESET\ESET Security). Datoteka ermm.exe razmenjuje podatke sa RMM programskim dodatkom, koji komunicira sa RMM agentom povezanim sa RMM serverom.

  • ermm.exe – uslužni program komandne linije kompanije ESET koji omogućava upravljanje Endpoint proizvodima i komunikaciju sa bilo kojim RMM programskim dodatkom.
  • RMM programski dodatak je aplikacija nezavisnog proizvođača koja se pokreće lokalno na Windows Endpoint sistemu. Ovaj programski dodatak je predviđen za komunikaciju sa određenim RMM agentom (npr. samo Kaseya) i ermm.exe datotekom.
  • RMM agent je aplikacija nezavisnog proizvođača (npr. kompanije Kaseya) koja se pokreće lokalno na Windows Endpoint sistemu. Agent komunicira sa RMM programskim dodatkom i sa RMM serverom.