ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

ERMM komandna linija

Upravljanje daljinskim nadzorom se pokreće pomoću interfejsa komandne linije. Podrazumevana instalacija programa ESET Endpoint Security sadrži datoteku ermm.exe koja se nalazi u aplikaciji Endpoint, u okviru direktorijuma: c:\Program Files\ESET\ESET Security.

Pokrenite komandnu liniju (cmd.exe) kao administrator i idite na pomenutu putanju (da biste otvorili komandnu liniju, pritisnite taster Windows + R na tastaturi, otkucajte cm u prozor Run (Izvršavanje) i pritisnite taster Enter).

Sintaksa komande je: ermm context command [options]

Parametri evidencije razlikuju mala i velika slova.

ermm

ermm.exe koristi tri osnovna konteksta: Get (Preuzmi), Start (Pokreni) i Set (Podesi). U tabeli u nastavku se nalaze primeri sintakse komandi. Kliknite na vezu u koloni Komanda da biste videli dodatne opcije, parametre i primere upotrebe. Kada se komanda uspešno izvrši, prikazaće se izlazni deo (rezultat). Da biste videli ulazni deo, dodajte parametar --debug na kraj komande.

Kontekst

Komanda

Opis

get

 

Preuzmite informacije o proizvodima


application-info

Preuzmite informacije o proizvodu


license-info

Preuzmite informacije o licenci


protection-status

Preuzimanje statusa zaštite


logs

Preuzimanje evidencija


scan-info

Preuzmite informacije o skeniranju koje se izvršava


configuration

Preuzmite konfiguraciju proizvoda


update-status

Preuzmite informacije o ažuriranju


activation-status

Preuzmite informacije o poslednjoj aktivaciji

start

 

Pokrenite zadatak


scan

Pokrenite skeniranje na zahtev


activation

Pokrenite aktivaciju proizvoda


deactivation

Pokrenite deaktiviranje proizvoda


update

Pokrenite ažuriranje proizvoda

set

 

Podesite opcije za proizvod


configuration

Podesite konfiguraciju za proizvod

U izlaznom rezultatu svake komande prva prikazana informacija je ID rezultata. Da biste bolje razumeli informacije o rezultatima, pogledajte tabelu ID-ova u nastavku.

ID greške

Greška

Opis

0

Success

 

1

Command node not present

Komandni čvor nije prisutan u json ulazu

2

Command not supported

Komanda nije podržana

3

General error executing the command

Greška tokom izvršavanja komande

4

Task already running

Traženi zadatak se već izvršava i nije pokrenut

5

Invalid parameter for command

Neispravan unos korisnika

6

Command not executed because it's disabled

RMM nije aktiviran u naprednim podešavanjima ili je pokrenut u ulozi administratora