ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

ESET CMD

Ova funkcija aktivira napredne ecmd komande. Možete da izvozite i uvozite podešavanja koristeći komandnu liniju (ecmd.exe). Do sada je izvoz postavki bio moguć samo uz korišćenje grafičkog korisničkog interfejsa (GUI). ESET Endpoint Security konfiguracija može da se izveze u .xml datoteku.

Kada aktivirate ESET CMD, možete da se opredelite između dva metoda dodele ovlašćenja:

  • Nijedno – bez ovlašćenja. Ne preporučujemo korišćenje ovog metoda jer omogućava uvoz nepotpisanih konfiguracija, što može da predstavlja rizik.
  • Lozinka za napredno podešavanje – lozinka je obavezna za uvoz konfiguracije iz .xml datoteke, ova datoteka mora da bude potpisana (pogledajte potpisivanje .xml konfiguracione datoteke u nastavku). Lozinka navedena u Podešavanju pristupa mora da se unese da bi nova konfiguracija mogla da se uveze. Ako niste aktivirali podešavanje pristupa, ako se lozinka ne podudara ili .xml datoteka konfiguracije nije potpisana, konfiguracija se neće uvesti.

Kada aktivirate ESET CMD, možete da počnete da koristite komandnu liniju za izvoz ili uvoz ESET Endpoint Security konfiguracije. Ovo možete da uradite ručno ili da kreirate skriptu radi automatizacije.


important

Da biste koristili napredne ecmd komande, morate da ih pokrenete uz administratorske privilegije ili da otvorite Windows komandnu liniju (cmd) pomoću opcije Pokreni kao administrator. Ako to ne uradite, prikazaće se poruka Error executing command. Takođe, morate da podesite odredišnu fasciklu da biste izvezli konfiguraciju. Komanda za izvoz i dalje funkcioniše kada se podešavanje ESET CMD isključi.


note

Napredne ecmd komande možete da pokrenete samo lokalno. Pauziranje ecmd komandi može da se pokrene samo preko zadatka klijenta Pokreni komandu pomoću usluge ESET PROTECT On-Prem.


example

Komanda za izvoz postavki:

ecmd /getcfg c:\config\settings.xml

Komanda za uvoz postavki:

ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

Potpisivanje .xml datoteke konfiguracije:

  1. Preuzmite izvršnu datoteku XmlSignTool.
  2. Otvorite Windows komandnu liniju (cmd) pomoću opcije Pokreni kao administrator.
  3. Idite do lokacije na kojoj ste sačuvali xmlsigntool.exe
  4. Izvršite komandu za potpisivanje .xml datoteke konfiguracije koristeći: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>

important

Vrednost parametra /version zavisi od vaše verzije proizvoda ESET Endpoint Security. Koristite vrednost /version 2 za verziju 7 i novije verzije.

  1. Unesite i ponovo unesite lozinku za napredno podešavanje kada vam to zatraži XmlSignTool. Vaša .xml datoteka konfiguracije je sada potpisana i može da se koristi za uvoz druge instance programa ESET Endpoint Security uz ESET CMD pomoću dodele ovlašćenja lozinkom.

example

Komanda za potpisivanje izvezene datoteke konfiguracije:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

Ako se promeni lozinka za podešavanje pristupa, a želite da uvezete konfiguraciju koja je potpisana ranije pomoću stare lozinke, morate da potpišete .xml datoteku konfiguracije pomoću aktuelne lozinke. Ovo vam omogućava da koristite stariju datoteku konfiguracije bez izvoženja na drugu mašinu na kojoj je pokrenut ESET Endpoint Security pre uvoza.


warning

Ne preporučuje se da aktivirate ESET CMD bez dodele ovlašćenja jer se na taj način omogućava uvoz nepotpisanih konfiguracija. Podesite lozinku tako što ćete izabrati stavke Napredno podešavanje > Korisnički interfejs > Podešavanje pristupa da biste sprečili neovlašćene izmene od strane korisnika.

Lista ecmd komandi

Pojedinačne funkcije bezbednosti mogu da se aktiviraju i privremeno deaktiviraju pomoću komande „Pokreni“ ESET PROTECT On-Prem zadatka klijenta. Komande ne zamenjuju podešavanja polisa i bilo koja pauzirana podešavanja vraćaju se u prvobitno stanje nakon izvršavanja komande ili ponovnog pokretanja uređaja. Da biste koristili ovu funkciju, navedite komandnu liniju koja će se pokrenuti u polju sa istim imenom.

Pregledajte listu komandi za svaku bezbednosnu funkciju:

Bezbednosna funkcija

Komanda za privremenu pauzu

Komanda za aktiviranje

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu

ecmd /setfeature onaccess pause

ecmd /setfeature onaccess enable

Zaštita dokumenata

ecmd /setfeature document pause

ecmd /setfeature document enable

Kontrola uređaja

ecmd /setfeature devcontrol pause

ecmd /setfeature devcontrol enable

Režim za prezentacije

ecmd /setfeature presentation pause

ecmd /setfeature presentation enable

Lični zaštitni zid

ecmd /setfeature firewall pause

ecmd /setfeature firewall enable

Zaštita od mrežnih napada (IDS)

ecmd /setfeature ids pause

ecmd /setfeature ids enable

Zaštita mreže botova

ecmd /setfeature botnet pause

ecmd /setfeature botnet enable

Veb kontrola

ecmd /setfeature webcontrol pause

ecmd /setfeature webcontrol enable

Zaštita pristupa Vebu

ecmd /setfeature webaccess pause

ecmd /setfeature webaccess enable

Zaštita klijenta e-pošte

ecmd /setfeature email pause

ecmd /setfeature email enable

Zaštita klijenta e-pošte od bezvredne pošte

ecmd /setfeature antispam pause

ecmd /setfeature antispam enable

Anti-Phishing zaštita

ecmd /setfeature antiphishing pause

ecmd /setfeature antiphishing enable