ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Uvod u ESET PROTECT

ESET PROTECT vam omogućava da sa jedne centralne lokacije upravljate ESET proizvodima na radnim stanicama, serverima i mobilnim uređajima u umreženom okruženju.

Pomoću ESET PROTECT veb konzole možete da implementirate ESET rešenja, upravljate zadacima, primenjujete bezbednosne polise, nadgledate status sistema i brzo reagujete na probleme ili pretnje na udaljenim računarima. Pogledajte takođe ESET PROTECT pregled elemenata arhitekture i infrastrukture, Početni koraci sa ESET PROTECT veb konzolom i Podržana desktop okruženja za dodeljivanje privilegija.

ESET PROTECT se sastoji od sledećih komponenti:

 • ESET PROTECT server – Upravlja komunikacijom sa agentima, prikuplja podatke aplikacije i skladišti ih u bazi podataka. ESET PROTECT Server može da se instalira i na Windows i na Linux servere, a može da bude i u obliku virtuelnog uređaja.
 • ESET PROTECT Veb konzola – predstavlja primarni interfejs koji vam omogućava da upravljate računarima klijenta u okruženju. On prikazuje pregled statusa klijenata u mreži i omogućava vam da daljinski pokrećete ESET rešenja na udaljenim računarima kojima se ne upravlja. Kada instalirate ESET PROTECT server ( server), možete da pristupate veb konzoli putem veb pregledača. Ako odaberete da stavite veb server na raspolaganje putem interneta, možete da koristite ESET PROTECT sa bilo kog mesta i/ili uređaja koji imaju vezu sa internetom.
 • ESET Management Agent – Olakšava komunikaciju između ESET PROTECT servera i računara klijenta. Agent mora da se instalira na računar klijenta kako bi se uspostavila komunikacija između tog računara i ESET PROTECT servera. Pošto se nalazi na računaru klijenta i može da čuva više bezbednosnih scenarija, ESET Management agent znatno skraćuje vreme reagovanja na otkrivene stavke. Pomoću ESET PROTECT veb konzole možete da pokrećete ESET Management agent na računarima kojima se ne upravlja, a koje identifikuju Active Directory ili RD senzor preduzeća ESET. Možete i da ručno instalirate ESET Management agent na računarima klijenta ako je to potrebno.
 • ESET Rogue Detection Sensor – otkriva računare kojima se ne upravlja, a koji su prisutni u mreži i šalje njihove informacije ESET PROTECT serveru. To vam omogućava da upravljate novim klijentskim računarima u programu ESET PROTECT bez potrebe da ih ručno tražite i dodajete. Rogue Detection Sensor pamti računare koji su otkriveni i neće dvaput poslati iste informacije.
 • ESET Bridge – Ovo je usluga koja može da se koristi zajedno sa proizvodom ESET PROTECT za:
  • Distribuiranje ažuriranja računarima klijenta i instalacionih paketa ESET Management agentu.
  • Prosleđivanje komunikacije sa ESET Management agenata na ESET PROTECT server.
 • Mobile Device Connector – ovo je komponenta koja omogućava upravljanje mobilnim uređajima uz ESET PROTECT, pa možete da upravljate mobilnim uređajima (Android i iOS) i administrirate uslugu ESET Endpoint Security za Android.
 • ESET PROTECT Virtuelni uređaj – VA je predviđen za korisnike koji žele da pokreću ESET PROTECT u virtuelizovanom okruženju.
 • ESET PROTECT Virtual Agent Host – Ovo je komponenta proizvoda ESET PROTECT koja virtuelizuje entitete agenta radi upravljanja virtuelnim mašinama bez agenta. Ovo rešenje omogućava automatizaciju, upotrebu dinamičkih grupa i isti nivo upravljanja zadacima koji nudi i ESET Management agent na fizičkim računarima. Virtuelni agent prikuplja informacije sa virtuelnih mašina i šalje ih ESET PROTECT serveru.
 • Mirror alatka – neophodna za ažuriranje modula van mreže. Ako računari klijenta nemaju vezu sa internetom, možete da preuzmete datoteke za ažuriranje sa servera za ažuriranje preduzeća ESET pomoću mirror alatke i da ih sačuvate lokalno.
 • ESET Remote Deployment Tool – Pokreće sveobuhvatne pakete kreirane u <%PRODUCT%> veb konzoli. Ona predstavlja praktičan način distribuiranja ESET Management agenta sa ESET proizvodom na računarima širom mreže.

note

Više informacija potražite u pomoći na mreži za ESET PROTECT.