ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Šta su to polise

Administrator može da prosledi određene konfiguracije ESET proizvodima koji su pokrenuti na računarima klijenta koristeći polise sa ESET PROTECT On-Prem veb konzole. Polisa može da se primeni direktno na pojedinačne računare, kao i na grupe računara. Pored toga, možete da dodelite više polisa računaru ili grupi.

Korisnik mora da ima sledeće dozvole da bi kreirao nove polise: dozvolu za čitanje da bi čitao listu polisa, dozvolu za korišćenje da bi dodeljivao polise ciljnim računarima i dozvolu za upisivanje da bi kreirao, menjao ili uređivao polise.

Polise se primenjuju redosledom statičkih grupa. Za dinamičke grupe, polise se prvo primenjuju na podređenim dinamičkim grupama. To vam omogućava da primenite polise sa većim delovanjem na vrh stabla grupe, a polise koje su određenije na podgrupe. Pomoću zastavica, korisnik programa ESET Endpoint Security koji ima pristup grupama na višim delovima stabla može da zameni polise za niže grupe. Ovaj algoritam je objašnjen u pomoći na mreži za ESET PROTECT On-Prem.


note

Preporučujemo vam da dodeljujete opštije polise (kao što je polisa za ažuriranje servera) grupama koje se nalaze na višim nivoima stabla grupe. Određenije polise (na primer, podešavanja kontrole uređaja) trebalo bi da se dodeljuju niže na stablu grupe. Niža polisa obično zamenjuje podešavanja viših polisa kada se spoje (ako nije definisano drugačije pomoću zastavica za polise).