ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Spajanje polisa

Polisa koja se primenjuje na klijenta obično je rezultat više polisa koje se spajaju u jednu konačnu polisu. Polise se spajaju jedna po jedna. Prilikom spajanja polisa, opšte pravilo je da kasnija polisa uvek zamenjuje podešavanja koja je postavila ona pre nje. Da biste promenili ovo ponašanje, možete da koristite zastavice za polise (dostupne za svako podešavanje).

Prilikom kreiranja polisa, primetićete da neka podešavanja imaju dodatno pravilo (zameni/dodaj na kraj/dodaj na početak) koje možete da konfigurišete.

  • Zameni – cela lista se zamenjuje, nove vrednosti se dodaju, a prethodne uklanjaju.
  • Dodaj na kraj – stavke se dodaju na dno trenutno primenjene liste (mora da bude druga polisa, lokalna lista se uvek zamenjuje).
  • Dodaj na početak – stavke se dodaju na vrh liste (lokalna lista se zamenjuje).

ESET Endpoint Security podržava spajanje lokalnih podešavanja sa udaljenim polisama na nov način. Ako je podešavanje u vidu liste (na primer, lista blokiranih veb lokacija), a udaljena polisa se sukobljava sa postojećim lokalnim podešavanjem, onda ga udaljena polisa zamenjuje. Možete da odaberete kako će se lokalne i udaljene liste kombinovati izborom različitih pravila spajanja za:

  • flow_default Spajanje podešavanja za udaljene polise.
  • icon_computer Spajanje udaljenih i lokalnih polisa – lokalna podešavanja pomoću krajnje udaljene polise.

Da biste saznali više o spajanju polisa, pratite ESET PROTECT On-Prem korisničko uputstvo na mreži i pogledajte primer.