ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Kako funkcionišu zastavice

Polisa koja se primeni na računar klijenta obično je rezultat više polisa koje se spajaju u jednu konačnu polisu. Prilikom spajanja polisa, pomoću zastavica za polise možete da podesite očekivano ponašanje konačne polise koje proističe iz redosleda primenjivanja polisa. Zastavice definišu kako polisa upravlja određenim podešavanjem.

Za svako podešavanje možete da izaberete jednu od sledećih zastavica:

icon_no_apply_policy Nemoj da primeniš

Polisaa ne postavlja nijedno podešavanje sa ovom zastavicom. Pošto polisa ne postavlja to podešavanje, druge polise mogu da ga promene kasnije.

icon_apply_policy Primeni

Podešavanja koja imaju zastavicu „Primeni“ primenjuju se na računar klijenta. Međutim, prilikom spajanja polisa, ovo može da se zameni drugim polisama koje se primenjuju kasnije. Kada se polisa pošalje računaru klijenta koji sadrži postavke obeležene ovom zastavicom, te postavke menjaju lokalnu konfiguraciju računara klijenta. Pošto se podešavanje ne nameće, i dalje mogu da ga promene druge polise koje se primenjuju kasnije.

icon_force_policy Nametni

Podešavanja sa zastavicom „Nametni“ imaju prioritet i druge polise ne mogu da ih zamene kasnije (čak i ako isto tako imaju zastavicu „Nametni“). Na taj način se osigurava da kasnije primenjene polise neće moći da promene ovo podešavanje tokom spajanja. Kada se polisa pošalje računaru klijenta koji sadrži postavke obeležene ovom zastavicom, te postavke menjaju lokalnu konfiguraciju računara klijenta.


example

Scenario: Administrator želi da dozvoli korisniku Jovanu da kreira ili uređuje polise u svojoj matičnoj grupi, kao i da vidi sve polise koje je kreirao administrator, uključujući polise koje imaju zastaviceicon_force_policy Nametni. Administrator želi da Jovan bude u mogućnosti da vidi sve polise, ali ne i da uređuje postojeće polise koje je kreirao administrator. Jovan može da kreira ili uređuje polise samo u okviru svoje matične grupe, Novi Sad.

Rešenje: Administrator mora da prati sledeće korake:

Kreiranje prilagođenih statičnih grupa i skupova dozvola

  1. Kreirajte novu statičnu grupu pod nazivom Novi Sad.
  2. Kreirajte novi skup dozvola pod nazivom Polise – sve za Jovana sa pristupom statičnoj grupi Sve i dozvolom za Čitanje za Polise.
  3. Kreirajte novi skup dozvola pod nazivom Jovanove polise sa pristupom statičnoj grupi Novi Sad, sa dozvolom za funkciju Upisivanje za kategoriju Grupe i računari i Polise. Ovaj skup dozvola omogućava Jovanu da kreira ili uređuje polise u okviru svoje matične grupe Novi Sad.
  4. Kreirajte novog korisnika po imenu Jovan, a u odeljku Skupovi dozvola izaberite Polise – sve za Jovana i Jovanove polise.

Kreiranje polisa

  1. Kreirajte novu polisu Sve – omogući zaštitni zid, proširite odeljak Podešavanja, izaberite ESET Endpoint za Windows, idite do Lični zaštitni zid > Osnovno i primenite sva podešavanja pomoću zastavice icon_force_policy Nametni. Proširite odeljak Dodela i izaberite statičku grupu Sve.
  1. Kreirajte novu polisu Jovanova grupa – omogući zaštitni zid, proširite odeljak Podešavanje, izaberite ESET Endpoint za Windows, idite do Lični zaštitni zid > Osnovno i primenite sva podešavanja pomoću zastavice icon_apply_policy Primeni. Proširite odeljak Dodela i izaberite statičku grupu Novi Sad.

Rezultat

Polise koje je kreirao administrator će se primeniti prve pošto su zastavice icon_force_policy Nametni primenjene na podešavanja polisa. Podešavanja na koja je primenjena zastavica za nametanje imaju prioritet i neka druga polisa koja se primeni kasnije ne može da ih zameni. Polise koje kreira korisnik Jovan primeniće se nakon polisa koje je kreirao administrator.

Da biste videli konačni redosled polisa, idite na Više > Grupe > Novi Sad. Izaberite računar, pa izaberite Prikaži detalje. U odeljku Konfiguracija kliknite na opciju Primenjene polise.