ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Podešavanja zaštićena lozinkom

Da bi obezbedio najbolju zaštitu sistema, ESET Endpoint Security mora da bude ispravno konfigurisan. Svaka nekvalifikovana promena ili podešavanje mogu da dovedu do smanjene bezbednosti klijenta i nižeg nivoa zaštite. Da bi ograničio pristup naprednim postavkama za korisnike, administrator može da zaštiti postavke lozinkom.

Administrator može da kreira polisu za zaštitu naprednog podešavanja lozinkom za ESET Endpoint Security na povezanim računarima klijenta. Da biste kreirali novu polisu:

  1. Na ESET PROTECT veb konzoli veb konzoli, kliknite na opciju Polise u glavnom meniju sa leve strane.
  2. Kliknite na stavku Nova polisa.
  3. Imenujte novu polisu i eventualno joj dodajte kratak opis. Kliknite na dugme Nastavi.
  4. Na listi proizvoda izaberite ESET Endpoint za Windows.
  5. Izaberite opciju Korisnički interfejs na listi Podešavanja i razvijte stavku Podešavanje pristupa.
  6. U skladu sa verzijom programa ESET Endpoint Security, kliknite na klizač da biste aktivirali opciju Lozinka za zaštitu podešavanja. Imajte u vidu da ESET Endpoint verzija proizvoda 7 nudi poboljšanu zaštitu. Ako imate i verziju 7 i verziju 6 Endpoint proizvoda u mreži, preporučujemo da kreirate dve zasebne polise sa različitim lozinkama za svaku verziju.
  7. U prozoru sa obaveštenjem kreirajte novu lozinku, potvrdite je i kliknite na dugme U redu. Kliknite na opciju Nastavi.
  8. Dodelite polisu klijentima. Izaberite opciju Dodeli i računare i grupe računara koje ćete zaštiti lozinkom. Kliknite na dugme U redu da biste to potvrdili.
  9. Uverite se da se svi željeni računari klijenta nalaze na ciljnoj listi, pa izaberite Nastavi.
  10. Pregledajte podešavanja polise u rezimeu i kliknite na opciju Završi da biste sačuvali novu polisu.