ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Uvod u ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud vam omogućava da sa jedne centralne lokacije upravljate ESET proizvodima na radnim stanicama i serverima u umreženom okruženju, a da ne morate da imate fizički ili virtuelni server kao za ESET PROTECT. Koristeći (ESET PROTECT Cloud veb konzolu) možete da pokrećete ESET rešenja, upravljate zadacima, primenjujete polise za bezbednost, nadgledate status sistema i brzo reagujete na probleme ili pretnje na udaljenim računarima.

ESET PROTECT Cloud se sastoji od sledećih komponenti:

  • ESET PROTECT Cloud Instanca – Upravlja komunikacijom sa agentima, prikuplja podatke aplikacije i skladišti ih u bazi podataka.
  • ESET PROTECT Cloud Veb konzola – predstavlja primarni interfejs koji vam omogućava da upravljate računarima klijenta u okruženju. On prikazuje pregled statusa klijenata u mreži i omogućava vam da daljinski pokrećete ESET rešenja na udaljenim računarima kojima se ne upravlja. Možete koristiti ESET PROTECT Cloud sa bilo kog mesta ili uređaja sa internet vezom.
  • ESET Management Agent – Olakšava komunikaciju između ESET PROTECT Cloud i računara klijenta. Agent mora da se instalira na računar klijenta kako bi se uspostavila komunikacija između tog računara i ESET PROTECT Cloud. Pošto se nalazi na računaru klijenta i može da čuva više bezbednosnih scenarija, ESET Management agent znatno skraćuje vreme reagovanja na otkrivene stavke. Pomoću ESET PROTECT Cloud veb konzole možete da pokrećete ESET Management agent na računarima kojima se ne upravlja. Možete i da ručno instalirate ESET Management agent na računarima klijenta ako je to potrebno.
  • ESET Bridge – Ovo je usluga koja može da se koristi zajedno sa proizvodom ESET PROTECT Cloud za:
    • Distribuiranje ažuriranja računarima klijenta i instalacionih paketa ESET Management agentu.
    • Prosleđivanje komunikacije sa ESET Management agenata na ESET PROTECT Cloud.
  • Upravljanje mobilnim uređajima – ovo je komponenta koja omogućava upravljanje mobilnim uređajima uz ESET PROTECT Cloud, pa možete da upravljate mobilnim uređajima (Android i iOS) i administrirate uslugu ESET Endpoint Security za Android.
  • Ranjivost i upravljanje zakrpama – Funkcija dostupna u aplikaciji ESET PROTECT Cloud koja redovno skenira radnu stanicu kako bi otkrila bilo koji instalirani softver koji bi mogao biti ranjiv na bezbednosne rizike. Upravljanje zakrpama pomaže u otklanjanju ovih rizika pomoću automatizovanih ažuriranja softvera, održavajući uređaje sigurnijim.

note

Više informacija potražite u pomoći na mreži za ESET PROTECT Cloud.