ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Instalacija putem naredbenog retka

Program ESET Endpoint Security možete instalirati lokalno putem naredbenog retka ili možete upotrijebiti ESET PROTECT da biste ga instalirali daljinski.

Podržani parametri

APPDIR=<path>

 • Put – valjani put do direktorija
 • Direktorij za instalaciju aplikacije.

APPDATADIR=<path>

 • Put – valjani put do direktorija
 • Direktorij za instalaciju podataka aplikacije.

MODULEDIR=<path>

 • Put – valjani put do direktorija
 • Direktorij za instalaciju modula.

ADDLOCAL=<list>

ADDEXCLUDE=<list>

 • Na popisu ADDEXCLUDE zarezom su odvojeni svi nazivi funkcija koje se neće instalirati i služi kao zamjena za zastarjeli popis REMOVE.
 • Prilikom odabira funkcije koja se neće instalirati, na popis morate eksplicitno uključiti cijeli put (tj. put sa svim podfunkcijama) i povezanim nevidljivim funkcijama.
 • Upotreba s ESET-ovim .msi paketima: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

ADDEXCLUDE ne može se upotrebljavati uz ADDLOCAL.

U dokumentaciji za upotrijebljenu verziju msiexec potražite odgovarajuće parametre naredbenog retka.

Pravila

 • Popis ADDLOCAL jest popis svih naziva značajki koje će se instalirati, a koje su odvojene zarezima.
 • Kod odabira značajke za instalaciju cijeli put (sve nadređene značajke) mora biti eksplicitno uključen na popis.
 • Pogledajte dodatna pravila za ispravnu upotrebu.

Komponente i funkcije


note

Instalacija komponenti pomoću parametara ADDLOCAL/ADDEXCLUDE neće funkcionirati uz ESET Endpoint Antivirus.

Funkcije se dijele u 4 kategorije:

 • Obavezno – funkcija će se uvijek instalirati.
 • Nije obavezno – odabir funkcije može se poništiti kako se ona ne bi instalirala.
 • Nevidljivo – logična značajka obavezna za funkcioniranje ostalih značajki
 • Rezervirano mjesto – značajka bez utjecaja na proizvod, ali mora se navesti s podznačajkama

U nastavku je naveden skup funkcija programa ESET Endpoint Security:

Opis

Naziv značajke

Nadređena stavka funkcije

Prisutnost

Osnovne programske komponente

Computer

 

Rezervirano mjesto

Modul detekcije

Antivirus

Computer

Obavezno

Modul detekcije / skeniranje zlonamjernih programa

Scan

Computer

Obavezno

Modul detekcije / rezidentna zaštita sistemskih datoteka

RealtimeProtection

Computer

Obavezno

Modul detekcije / skeniranje zlonamjernih programa / zaštita dokumenata

DocumentProtection

Antivirus

Nije obavezno

Kontrola uređaja

DeviceControl

Computer

Nije obavezno

Mrežna zaštita

Network

 

Rezervirano mjesto

Mrežna zaštita / firewall

Firewall

Network

Nije obavezno

Mrežna zaštita / zaštita od mrežnog napada / ...

IdsAndBotnetProtection

Network

Nije obavezno

Zaštićeni preglednik

OnlinePaymentProtection

WebAndEmail

Nije obavezno

Web i e-pošta

WebAndEmail

 

Rezervirano mjesto

Web i e-pošta / Filtriranje protokola

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Nevidljivo

Web i e-pošta / Zaštita web pristupa

WebAccessProtection

WebAndEmail

Nije obavezno

Web i e-pošta / Zaštita klijenta e-pošte

EmailClientProtection

WebAndEmail

Nije obavezno

Web i e-pošta / Zaštita klijenta e-pošte / Klijenti e-pošte

MailPlugins

EmailClientProtection

Nevidljivo

Web i e-pošta / Zaštita klijenta e-pošte / Antispam za klijent e-pošte

Antispam

EmailClientProtection

Nije obavezno

Web i e-pošta / Kontrola weba

WebControl

WebAndEmail

Nije obavezno

Alati / ESET RMM

Rmm

 

Nije obavezno

Nadogradnja / profili / mirror za nadogradnju

UpdateMirror

 

Nije obavezno

Dodatak za ESET Inspect

EnterpriseInspector

 

Nevidljivo

Skup grupnih funkcija:

Opis

Naziv značajke

Prisutnost značajke

Sve obavezne funkcije

_Base

Nevidljivo

Sve dostupne funkcije

ALL

Nevidljivo

Dodatna pravila

 • Ako je bilo koja funkcija iz skupine WebAndEmail odabrana za instalaciju, na popis je potrebno uključiti i nevidljivu funkciju ProtocolFiltering.
 • U nazivima svih funkcija razlikuju se mala i velika slova. Primjerice, UpdateMirror nije isto što i UPDATEMIRROR.

Popis konfiguracijskih svojstava

Svojstvo

Vrijednost

Funkcija

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Otkrivena potencijalno nepoželjna aplikacija

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Pogledajte u nastavku

Pogledajte LiveGrid svojstvo u nastavku

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Zakažite i pokrenite skeniranje računala nakon instalacije

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Postavke proxy serverapostavke servera

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

IP adresa proxy server

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Broj porta proxy servera

CFG_PROXY_USERNAME=

<username>

Korisničko ime za provjeru autentičnosti

CFG_PROXY_PASSWORD=

<password>

Lozinka za Provjera autentičnosti

ACTIVATION_DATA=

Pogledajte u nastavku

Aktivacija programa, licenčni ključ ili datoteka izvanmrežne licence

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Kada je vrijednost postavljena na „1", ne prikazuj prozor za aktivaciju programa nakon prvog pokretanja

ADMINCFG=

<path>

Put do izvezene XML konfiguracije
(standardna vrijednost cfg.xml)

Konfiguracijska svojstva samo u programu ESET Endpoint Security

CFG_EPFW_MODE=

0 – automatski (standardno)
1 – interaktivno
2 – na temelju pravila
3 – učenje

Način filtriranja firewalla

CFG_EPFW_LEARNINGMODE_ENDTIME=

<timestamp>

Datum završetka načina rada za učenje u obliku vremenske oznake Unix

LiveGrid® svojstvo

Prilikom instalacije programa ESET Endpoint Security uz opcijuCFG_LIVEGRID_ENABLED, program će se ponašati na sljedeći način nakon instalacije:

Funkcija

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

Reputacijski sustav ESET LiveGrid®

Uključeno

Uključeno

Sustav za povratne informacije programa ESET LiveGrid®

Isključeno

Uključeno

Pošalji anonimnu statistiku

Isključeno

Uključeno

Svojstvo ACTIVATION_DATA

Format

Metoda

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktivacija pomoću ESET-ova licenčnog ključa (potrebna je aktivna veza s internetom)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktivacija pomoću datoteke izvanmrežne licence

Svojstva jezika

Jezik programa ESET Endpoint Security (morate navesti oba svojstva).

Svojstvo

Vrijednost

PRODUCT_LANG=

LCID šifra (ID regionalnih postavki), primjerice 1033 za engleski (Sjedinjene Američke Države). Pogledajte popis kodova jezika.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID oznaka (naziv jezične kulture) malim slovima, primjerice en-us za engleski – Sjedinjene Američke Države. Pogledajte popis kodova jezika.

Svojstva za restart

Navedite sljedeće parametre za restart računala nakon instalacije:

Svojstvo

Vrijednost

Funkcija

REBOOT_WHEN_NEEDED=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Ako je aktivirano, računalo će se restartati nakon instalacije.

REBOOT_CANCELABLE=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Ako je aktivirano, korisnik može odustati od restarta računala.

REBOOT_POSTPONE=

vrijednost u sekundama

Maksimalno vrijeme u sekundama koje korisnik ima da odgodi restart računala.


note

REBOOT_CANCELABLE i REBOOT_POSTPONE su dostupni samo ako je opcija REBOOT_WHEN_NEEDED aktivirana.

Primjeri instalacije putem naredbenog retka


important

Obavezno pročitajte Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika i provjerite imate li administratorske ovlasti prije pokretanja instalacije.


example

Izuzmite odjeljak NetworkProtection iz instalacije (morate isto tako navesti sve podređene funkcije):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection


example

Ako želite da se program ESET Endpoint Security automatski konfigurira nakon instalacije, možete navesti osnovne konfiguracijske parametre u instalacijskoj naredbi.

Instalirajte program ESET Endpoint Security uz aktiviranESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1


example

Instalirajte u drugu mapu za instalaciju aplikacije umjesto standardne mape.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\


example

Instalirajte i aktivirajte program ESET Endpoint Security pomoću ESET-ova licenčnog ključa.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE


example

Neprimjetna instalacija s detaljnim vođenjem dnevnika (korisno za otklanjanje poteškoća) i RMM samo s obaveznim komponentama:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 


example

Nametnuta neprimjetna instalacija na definiranom jeziku.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us

Opcije naredbenog retka nakon instalacije

 • ESET CMD – uvezite .xml konfiguracijsku datoteku ili uključite/isključite sigurnosnu funkciju
 • Skener naredbenog retka – pokrenite skeniranje računala iz naredbenog retka