ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

ESET CMD

Ovom se funkcijom aktiviraju napredne ecmd naredbe. Možete izvoziti i uvoziti postavke upotrebom naredbenog retka (ecmd.exe). Dosad je bilo moguće izvoziti postavke samo uporabom GUI-ja. ESET Endpoint Security konfiguracija se može izvesti u datoteci .xml.xml.

Kada aktivirate ESET CMD, dostupne su dvije metode autorizacije:

  • Ništa – nema autorizacije. Ne preporučujemo ovu metodu jer omogućuje uvoz svih nepotpisanih konfiguracija, što predstavlja potencijalni rizik.
  • Lozinka naprednog podešavanja – potrebna je lozinka za uvoz konfiguracije iz datoteke .xml, ta datoteka mora biti potpisana (pogledajte potpisivanje konfiguracijske datoteke .xml u nastavku). Lozinka navedena u Podešavanju pristupa mora se navesti kako bi bilo moguće uvesti novu konfiguraciju. Ako podešavanje pristupa nije aktivirano, lozinka ne odgovara ili konfiguracijska datoteka .xml nije potpisana, konfiguracija se neće uvesti.

Kad se aktivira ESET CMD, možete upotrijebiti naredbeni redak za uvoz ili izvoz konfiguracija ESET Endpoint Security. To možete učiniti ručno ili možete stvoriti skriptu radi automatizacije postupka.


important

Da biste se mogli koristiti naprednim ecmd naredbama, morate ih pokrenuti s administratorskim ovlastima ili otvoriti naredbeni redak sustava Windows (cmd) opcijom Pokreni kao administrator. U protivnom ćete primiti poruku Error executing command. Isto tako, kada izvozite konfiguraciju, mora postojati odredišna mapa. Naredba izvoza i dalje radi kad se postavka ESET CMD isključi.


note

Napredne ecmd naredbe se mogu pokrenuti samo lokalno. Pauziranje ecmd naredbi se može izvoditi samo putem zadatka klijenta Izvrši naredbu pomoću programa ESET PROTECT.


example

Naredba izvoza postavki:

ecmd /getcfg c:\config\settings.xml

Naredba uvoza postavki:

ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

Potpisivanje konfiguracijske datoteke .xml:

  1. Preuzmite izvršnu datoteku XmlSignTool.
  2. Otvorite naredbeni redak sustava Windows (cmd) opcijom Pokreni kao administrator.
  3. Idite na lokaciju gdje je spremljena datoteka xmlsigntool.exe
  4. Izvršite naredbu da biste potpisali konfiguracijsku datoteku .xml, upotreba: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>

important

Vrijednost parametra /version ovisi o vašoj verziji programa ESET Endpoint Security. Upotrebljavajte vrijednost /version 2 za verziju 7 i novije verzije.

  1. Dvaput unesite lozinku za napredno podešavanje kada vas XmlSignTool to zatraži. Vaša konfiguracijska datoteka .xml sada je potpisana i možete je upotrijebiti za uvoz druge instance programa ESET Endpoint Security programom ESET CMD upotrebom metode autorizacije lozinkom.

example

Potpišite izvezenu naredbu konfiguracijske datoteke:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

Ako se vaša lozinka za podešavanje pristupa promijeni i želite uvesti konfiguraciju koja je ranije potpisana starijom lozinkom, morate ponovno potpisati konfiguracijsku datoteku .xml svojom trenutačnom lozinkom. To vam omogućuje upotrebu starije konfiguracijske datoteke bez potrebe da je izvozite na drugi uređaj s programom ESET Endpoint Security prije uvoza.


warning

Ne preporučuje se aktiviranje programa ESET CMD bez autorizacije jer će se time omogućiti uvoz svih nepotpisanih konfiguracija. Postavite lozinku pod Napredno podešavanje > Korisničko sučelje > Podešavanje pristupa da biste spriječili korisnike da provode neovlaštene izmjene.

Popis JSON naredbi

Pojedinačne sigurnosne funkcije mogu se aktivirati i privremeno deaktivirati pomoću naredbe za pokretanje ESET PROTECT zadatka klijenta. Naredbe neće nadjačati postavke pravila i sve pauzirane postavke vratit će se u izvorno stanje nakon izvršenja naredbe ili ponovnog pokretanja uređaja. Da biste iskoristili ovu funkciju, naredbeni redak koji će se izvršiti navedite u polju istog naziva.

Pregledajte popis naredbi za svaku sigurnosnu funkciju u nastavku:

Sigurnosna funkcija

Naredba za privremenu pauzu

Naredba za aktivaciju

rezidentna zaštita

ecmd /setfeature onaccess pause

ecmd /setfeature onaccess enable

Zaštita dokumenata

ecmd /setfeature document pause

ecmd /setfeature document enable

Kontrola uređaja

ecmd /setfeature devcontrol pause

ecmd /setfeature devcontrol enable

Način rada za prezentacije

ecmd /setfeature presentation pause

ecmd /setfeature presentation enable

Osobni firewall

ecmd /setfeature firewall pause

ecmd /setfeature firewall enable

Zaštita od mrežnog napada (IDS)

ecmd /setfeature ids pause

ecmd /setfeature ids enable

Zaštita od botneta

ecmd /setfeature botnet pause

ecmd /setfeature botnet enable

Kontrola weba

ecmd /setfeature webcontrol pause

ecmd /setfeature webcontrol enable

zaštita web pristupa

ecmd /setfeature webaccess pause

ecmd /setfeature webaccess enable

zaštita klijenta e-pošte

ecmd /setfeature email pause

ecmd /setfeature email enable

Antispam za klijent e-pošte

ecmd /setfeature antispam pause

ecmd /setfeature antispam enable

Anti-phishing zaštita

ecmd /setfeature antiphishing pause

ecmd /setfeature antiphishing enable