ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Alatna traka za Microsoft Outlook

Zaštita programa Microsoft Outlook radi kao dodatni modul. Nakon instalacije programa ESET Endpoint Security ova alatna traka koja sadrži antivirusnu zaštitu i antispam za klijent e-pošte dodaju se u Microsoft Outlook:

Spam poruke – Označuje odabrane poruke kao spam poruke. Nakon označivanja središnjem serveru s pohranom potpisa spam poruka šalje se "otisak" poruke. Ako server primi slične "otiske" od nekoliko korisnika, poruka će ubuduće biti klasificirana kao spam.

Nisu spam poruke – Označuje da odabrane poruke nisu spam poruke.

Spam adresa (blokirano, popis spam adresa) – dodaje novu adresu pošiljatelja kao blokiranu na popis adresa. Sve poruke primljene s neke od adresa na popisu automatski se klasificiraju kao spam.


warning

Čuvajte se zavaravanja – Krivotvorenja pošiljateljeve adrese na poruku e-pošte kako bi se zavaralo primatelje e-pošte da pročitaju i odgovore.

Pouzdana adresa (dopušteno, popis pouzdanih adresa) – dodaje novu adresu pošiljatelja kao dopuštenu na popis adresa. Poruke primljene s dopuštenih adresa nikad se neće automatski klasificirati kao spam.

ESET Endpoint Security – dvokliknite ikonu da biste otvorili glavni prozor programa ESET Endpoint Security.

Ponovno skeniraj poruke – Omogućuje ručno pokretanje provjere e-pošte. Možete odrediti koje poruke želite skenirati te ponovno pokrenuti skeniranje primljene e-pošte. Za više informacija pogledajte odjeljak Zaštita poštanskog sandučića.

Podešavanje skenera – prikazuje opcije za podešavanje stavke Zaštita poštanskog sandučića.

Podešavanje antispama – prikazuje opcije za podešavanje stavke Zaštita poštanskog sandučića.

Popis antispam adresa – otvara prozor Upravljanje popisima adresa u kojem možete pristupiti popisu izuzetih, pouzdanih i spam adresa.