ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Upravljanje popisima adresa

Značajka Antispam za klijent e-pošte u programu ESET Endpoint Security omogućuje vam konfiguraciju različitih parametara za popise adresa. Da biste konfigurirali popise adresa, otvorite prozor Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Upravljanje popisima adresa.

Aktiviraj korisnički adresar – aktivirajte ovu opciju kako biste aktivirali korisnički adresar.

Korisnički adresarpopis adresa e-pošte na koje možete dodavati, uređivati ili uklanjati adrese da biste definirali pravila protiv spama. Pravila na ovom popisu primijenit će se na trenutačnog korisnika.

Aktiviraj globalni adresar – aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali globalni adresar koji zajednički upotrebljavaju svi korisnici na ovom uređaju.

Globalni adresar popis adresa e-pošte na koje možete dodavati, uređivati ili uklanjati adrese da biste definirali pravila protiv spama. Pravila na ovom popisu će se primijeniti na sve korisnike.

Automatski dopusti i dodaj u korisnički adresar

Postupaj s adresama iz adresara kao s pouzdanim adresama – S adresama s popisa kontakata postupat će se kao s pouzdanim adresama bez dodavanja u korisnički adresar.

Dodaj adrese primatelja iz odlaznih poruka – služi za dodavanje adresa primatelja iz poslanih poruka u korisnički adresar kao dopuštene.

Dodaj adrese iz poruka ponovno klasificiranih kao NIJE spam – služi za dodavanje adresa pošiljatelja poruka koje su klasificirane kao NIJE spam u korisnički adresar kao dopuštene.

Automatski dodaj u korisnički adresar kao iznimku

Dodaj adrese s vlastitih računa – dodajte adrese iz postojećih računa klijenta e-pošte u korisnički adresar kao iznimke.