ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Odgovor

Na temelju rezultata skeniranja poruke ESET Endpoint Security može premještati skenirane poruke ili dodavati prilagođeni tekst predmetu. Te postavke možete konfigurirati u stavci Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Zaštita poštanskog sandučića > Odgovor.

Antispam za klijent e-pošte u programu ESET Endpoint Security omogućuje konfiguriranje sljedećih parametara za poruke:

Dodaj tekst u naslov poruke e-pošte – Omogućuje dodavanje niza prilagođenog prefiksa u redak naslova poruke koje su klasificirane kao spam. Zadana postavka za tekst je "[SPAM]".

Premjesti u mapu sa spam porukama – Kada je ta mogućnost aktivirana, spam poruke premještaju se u standardnu mapu za bezvrijednu poštu, a poruke koje su ponovno klasificirane kao poruke koje nisu spam premještaju se u ulaznu poštu. Ako desnom tipkom miša kliknete poruku e-pošte i odaberete ESET Endpoint Security u kontekstnom izborniku, bit će vam dostupne sljedeće mogućnosti za odabir.

Premještanje u prilagođenu mapu– kada je aktivirano, spam će se premjestiti u dolje navedenu mapu.

Mapa – Odredite prilagođenu mapu u koju želite premjestiti zaražene poruke e-pošte nakon što se otkriju.

Ako postoji poruka koja sadrži parametar za otkrivanje, prema zadanim postavkama ESET Endpoint Security pokušat će očistiti poruku. Ako se poruka ne može očistiti, možete odabrati radnju koju treba poduzeti ako čišćenje nije moguće:

  • Bez radnje – ako je aktivirana ova opcija, program će prepoznavati zaražene privitke, ali neće poduzimati nikakve radnje na e-pošti.
  • Izbriši poruku e-pošte – Program će obavještavati korisnika o infiltracijama i izbrisati poruku.
  • Premjesti poruku e-pošte u mapu s izbrisanim stavkama – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u mapu Izbrisane stavke.
  • Premjesti poruku e-pošte u mapu – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u navedenu mapu.

Mapa – Odredite prilagođenu mapu u koju želite premjestiti zaražene poruke e-pošte nakon što se otkriju.

Označi spam poruke kao pročitane – Aktivirajte ovu opciju da biste spam poruku automatski označili kao pročitanu. To vam pomaže da obratite pozornost na "čiste" poruke.

Označi ponovno klasificirane poruke kao nepročitane – Time će se poruke, izvorno klasificirane kao spam, ali kasnije označene kao „čiste”, prikazati kao nepročitane.

Nakon provjere, poruci e-pošte može se dodati obavijest s rezultatima skeniranja. Možete odabrati opciju Dodaj oznake primljenim i pročitanim porukama e-pošte ili Dodaj oznake poslanim porukama e-pošte. Imajte na umu da se u rijetkim slučajevima oznake mogu izostaviti u problematičnim HTML porukama ili ako ih zlonamjerni programi krivotvore. Oznake se mogu dodati primljenoj i pročitanoj e-pošti, poslanoj e-pošti ili objema. Dostupne su sljedeće opcije:

  • Nikad – Neće se dodavati obavijesti uz poruke.
  • Kada se otkrije prijetnja – Kao provjerene će se označavati samo one poruke koje sadrže zlonamjerni softver (standardna postavka).
  • Za svu e-poštu kada se skenira – Program će dodati oznake svim skeniranim porukama e-pošte.

Ažuriraj naslov primljene i pročitane e-pošte / Ažuriraj naslov poslane e-pošte – aktivirajte ovu opciju ako u poruku želite dodati tekst naveden u nastavku.

Tekst koji se dodaje u naslov zaražene poruke e-pošte – Uredite predložak ako želite promijeniti format prefiksa koji se dodaje predmetu zaražene poruke e-pošte. Ova funkcija zamijenit će predmet poruke "Hello" u sljedeći format: "[prijetnja %DETECTIONNAME%] Hello". Varijabla %DETECTIONNAME% predstavlja otkrivenu prijetnju.