ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Ponovno skeniranje poruka

Antivirusna alatna traka sustava ESET Endpoint Security integrirana u klijente e-pošte korisnicima omogućuje da navedu nekoliko mogućnosti provjere poruka e-pošte. Mogućnost Ponovno skeniraj poruke nudi dva načina skeniranja:

Sve poruke u trenutačnoj mapi – Skenira poruke u mapi koja je trenutačno prikazana.

Samo odabrane poruke – Skenira samo one poruke koje je korisnik označio.

Potvrdni okvir Ponovno skeniraj već skenirane poruke korisniku nudi mogućnost pokretanja novog skeniranja poruka koje su ranije već skenirane.