ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Zaštita poštanskog sandučića

Integracija programa ESET Endpoint Security s klijentom e-pošte povećava razinu aktivne zaštite od zlonamjernog koda u poštanskom sandučiću.

Da biste konfigurirali zaštitu poštanskog sandučića, otvorite Napredno postavljanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Zaštita poštanskog sandučića.

Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim dodacima – Kada je deaktivirana, isključena je zaštita klijentskim podacima za e-poštu.

Odaberite e-poruke za skeniranje:

  • Primljene poruke e-pošte
  • Poslane poruke e-pošte
  • Pročitane poruke e-pošte
  • Izmijenjene e-poruke

note

Preporučujemo da aktivirate opciju Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim dodacima. Čak i ako integracija nije aktivirana ili funkcionalna, komunikacija e-poštom svejedno je zaštićena značajkom Zaštita prijenosa e-pošte (IMAP/IMAPS i POP3/POP3S).

 

Skeniranje spama

Neželjena e-pošta ili spam jedan je od najvećih problema elektroničke komunikacije. Spam čini do 30% ukupne komunikacije e-poštom. Antispam klijenta e-pošte služi za zaštitu od ovog problema. Kombiniranjem nekoliko učinkovitih sigurnosnih načela antispam klijenta e-pošte omogućuje vrhunsko filtriranje i održava vašu mapu ulazne pošte čistom. Za detekciju spama jedno od važnih načela je prepoznavanje neželjenih e-poruka na temelju unaprijed definiranih pouzdanih adresa (dopuštenih) i spam adresa (blokiranih).

Primarna metoda detekcije spam poruka je skeniranje svojstava poruke e-pošte. Primljene se poruke skeniraju prema osnovnim kriterijima za antispam (definicijama poruka, statističkom heuristikom, prepoznavanjem algoritama i drugim jedinstvenim metodama), a dobivena indeksna vrijednost određuje radi li se o spam porukama.

Aktiviraj antispam klijenta e-pošte – kada je aktivirano, primljene poruke skenirat će se na spam.

Koristi napredni skener neželjene pošte – povremeno će se preuzimati dodatni podaci za antispam, čime će se povećati antispam mogućnosti za postizanje boljih rezultata.

Zapisivanje u dnevnik rezultata spam poruka – Antispam modul programa ESET Endpoint Security svakoj skeniranoj poruci dodjeljuje spam rezultat. Poruka će se zabilježiti u dnevnik antispam zaštite (prozor glavnog programa > Alati > Dnevnici > Antispam klijenta e-pošte).

  • Ništa – Rezultat antispam skeniranja neće se zapisati u dnevnik.
  • Ponovno klasificirano i označeno kao spam – Odaberite ovu opciju ako želite zabilježiti spam rezultat za poruke označene kao SPAM.
  • Sve – U dnevnik će se zapisati sve poruke sa spam rezultatom.

note

Klikom na poruku u mapi s bezvrijednom poštom i odabirom mogućnosti Ponovno klasificiraj odabrane poruke kao NE spam poruku možete premjestiti u ulaznu poštu. Klikom na poruku koju smatrate spam porukom u ulaznoj pošti i odabirom mogućnosti Ponovno klasificiraj odabrane poruke kao spam poruku možete premjestiti u mapu s bezvrijednom poštom. Možete odabrati više poruka i provesti radnju za sve njih istovremeno.

 

Integracije – aktivira integraciju zaštite poštanskog sandučića u klijent e-pošte. Pogledajte Integracije za dodatne informacije.

Odgovor – omogućuje prilagodbu upravljanja neželjenim porukama. Pogledajte Odgovor za dodatne informacije.