ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Zaštita prijenosa e-pošte

IMAP(S) i POP3(S) su najčešće korišteni protokoli za primanje e-pošte u aplikacijama klijenata e-pošte. Internet Message Access Protocol (IMAP) još je jedan internetski protokol za dohvat e-pošte. IMAP ima određene prednosti u odnosu na POP3, npr. višestruki klijenti mogu se istovremeno povezati s istim poštanskim sandučićem i održavati informacije o stanju poruke, primjerice je li poruka pročitana, je li na nju odgovoreno ili je izbrisana. Modul zaštite koji omogućuje tu kontrolu automatski se pokreće prilikom pokretanja sustava i ostaje aktivan u memoriji.

ESET Endpoint Security omogućuje zaštitu tih protokola neovisno o korištenom klijentu e-pošte i bez potrebe za ponovnom konfiguracijom klijenta e-pošte. Prema standardnim postavkama sva se komunikacija putem protokola POP3 i IMAP skenira, neovisno o standardnim brojevima portova protokola POP3/IMAP.
Protokol MAPI nije skeniran. Međutim, komunikacija s Microsoft Exchange serverom može se skenirati integracijskim modulom u klijentima e-pošte kao što je Microsoft Outlook.


note

ESET Endpoint Security podržava i skeniranje protokola IMAPS (585, 993) i POP3S (995) koji koriste šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenata. ESET Endpoint Security provjerava komunikaciju koja koristi protokole SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security).

Šifrirana komunikacija skenirat će se prema standardnim postavkama. Da biste pogledali podešavanje skenera, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > SSL/TLS.

Da biste konfigurirali zaštitu prijenosa pošte, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita klijenta e-pošte > Zaštita prijenosa e-pošte.

Aktiviraj zaštitu prijenosa e-pošte – kada je aktivirano, komunikacija prijenosa e-pošte skenira se programom ESET Endpoint Security.

Možete odabrati koji će se protokoli za prijenos e-pošte skenirati klikom na klizač pored sljedećih opcija (prema zadanim postavkama aktivirano je skeniranje svih protokola):

  • Skeniraj IMAP prijenos pošte
  • Skeniraj IMAPS prijenos pošte
  • Skeniraj POP3 prijenos pošte
  • Skeniraj POP3S prijenos pošte

Prema zadanim postavkama ESET Endpoint Security skenira IMAPS i POP3S komunikaciju na standardnim priključcima. Da biste dodali prilagođene priključke za IMAPS i POP3S protokole, dodajte ih u tekstualno polje pokraj priključaka koje koristi IMAPS protokol ili priključaka koje koristi POP3S protokol. Višestruke brojeve portova potrebno je razgraničiti zarezima.

Izuzete aplikacije – omogućuje vam da izuzmete određene aplikacije iz skeniranja zaštitom prijenosa pošte. Ta je opcija korisna kada zaštita web pristupa uzrokuje probleme s kompatibilnošću.

Izuzeti IP-ovi – omogućuje vam da isključite određene udaljene adrese iz skeniranja zaštite prijenosa pošte. Ta je opcija korisna kada zaštita web pristupa uzrokuje probleme s kompatibilnošću.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP