ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Mirror za aktualizaciju

ESET Endpoint Security omogućuje stvaranje kopija aktualizacijskih datoteka koje se mogu koristiti za aktualizaciju drugih radnih stanica u mreži. Korištenje „mirrora”, kopije aktualizacijskih datoteka u lokalnoj mreži, praktično je jer se aktualizacijske datoteke ne moraju više puta preuzimati s proizvođačeva servera za nadogradnju te ih odatle ne mora preuzeti svaka radna stanica. One se preuzimaju centralizirano na lokalni mirror server, a zatim se distribuiraju svim radnim stanicama, čime se izbjegava mogući rizik od zagušenja mrežnog prometa. Aktualizacijom klijentskih radnih stanica s mirrora optimizira se opterećenje mreže i štedi propusnost internetske veze.


warning

Mirror za nadogradnju stvara kopije datoteka za nadogradnju koje se mogu koristiti za nadogradnju radnih stanica na kojima se koristi ista generacija programa ESET Endpoint Security za Windows. (Primjerice, ESET Endpoint Security za Windows verzije 10.x stvara datoteke za nadogradnju samo za verziju 10.x programa ESET Endpoint Antivirus za Windows i ESET Endpoint Security za Windows)


note

Kako biste smanjili internetski promet na mrežama na kojima se ESET PROTECT upotrebljava za upravljanje velikim brojem klijenata, preporučujemo da koristite ESET Bridge umjesto da konfigurirate klijent kao mirror. ESET Bridge se može instalirati uz program ESET PROTECT putem cjelovitog instalacijskog programa ili kao samostalna komponenta. Više informacija i razlike između ESET Bridge, Apache HTTP proxyja, mirror alata i izravne povezivosti potražite na stranici online pomoći za ESET PROTECT.

Opcije konfiguriranja za lokalni Mirror server dostupne su u izborniku Napredno podešavanje > Nadogradi > Profili > Mirror za nadogradnju.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Da biste stvorili mirror na klijentskom računalu, aktivirajte mogućnost Stvori aktualizacijski mirror. Aktivacijom te mogućnosti aktiviraju se druge mogućnosti konfiguracije mirrora kao što su način pristupa aktualizacijskim datotekama i aktualizacijski put do mirror datoteka.

Pristup aktualizacijskim datotekama

Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera – Ako je aktivirana, ova opcija omogućuje pristup aktualizacijskim datotekama preko HTTP-a bez unosa korisničkih podataka.

Načini pristupanja mirror serveru detaljno su opisani u odjeljku Aktualizacija s mirrora. Mirror je moguće konfigurirati na dva osnovna načina – mapa s datotekama za nadogradnju može biti zajednička mrežna mapa ili klijenti mogu pristupati mirroru na HTTP serveru.

Mapa namijenjena pohrani aktualizacijskih datoteka za mirror definira se u odjeljku Mapa za mirror. Za odabir druge mape kliknite Očisti da biste izbrisali unaprijed odabranu mapu C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror i kliknite Uredi da biste pronašli mapu na lokalnom računalu ili zajedničku mrežnu mapu. Ako je za navedenu mapu potrebna autorizacija, u polja Korisničko ime i Lozinka potrebno je unijeti podatke za autorizaciju. Ako se odabrana odredišna mapa nalazi na mrežnom disku s verzijama operacijskog sustava Windows NT, 2000 ili XP, korisnik čije se korisničko ime i lozinka navedu mora imati prava pisanja za odabranu mapu. Korisničko ime treba unijeti u obliku Domena/Korisnik ili Radna grupa/Korisnik. Ne zaboravite unijeti odgovarajuće lozinke.