ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Opcije veze

Da biste pristupili mogućnostima postavljanja proxy servera za određeni profil ažuriranja, otvorite prozor Napredno podešavanje > Ažuriranja > Profili > Ažuriranja > Opcije povezivanja.

Proxy server

Kliknite padajući izbornik Način rada proxy servera i odaberite jednu od sljedećih triju opcija:

  • Nemoj koristiti proxy server
  • Veza putem proxy servera
  • Koristi globalne postavke proxy servera

Odaberite opciju Koristi globalne postavke proxy servera za upotrebu opcija konfiguracije proxy servera koje su već definirane u odjeljku Napredno podešavanje > Povezivost > Proxy server.

Mogućnost Nemoj koristiti proxy server odaberite da biste odredili da se za nadogradnju programa ESET Endpoint Security ne koristi proxy server.

Mogućnost Veza putem proxy servera treba se odabrati ako:

  • Drugačiji proxy server od onog definiranog pod Alati > Proxy server upotrebljava se za nadogradnju programa ESET Endpoint Security. U ovoj konfiguraciji, informacije za novi proxy trebale bi biti određene pod adresom proxy servera, komunikacijskim portom (3128 prema standardnim postavkama) te prema potrebi, korisničkim imenom i lozinkom za proxy server.
  • Postavke proxy servera nisu postavljene globalno, no program ESET Endpoint Security povezat će se s proxy serverom radi nadogradnje.
  • Vaše računalo povezano je na internet putem proxy servera. Postavke se preuzimaju iz preglednika tijekom instalacije programa, no ako se promijene (npr. ako promijenite davatelja internetskih usluga), provjerite jesu li postavke za proxy ispravne u ovom prozoru. Program se inače neće moći povezati sa serverima za nadogradnje.

Standardna je postavka za proxy server Koristi globalne postavke proxy servera.

Upotrijebi izravnu vezu ako nije dostupan proxy – Ako nije dostupan, proxy će se zaobići tijekom nadogradnje.

Zajedničke mreže Windowsa

Pri aktualizaciji s lokalnog servera s operacijskim sustavom Windows NT, autorizacija je prema standardnim postavkama obavezna za svaku mrežnu vezu.

Za konfiguriranje takvog računa na padajućem izborniku odaberite Poveži se s LAN-om kao:

  • Sistemski račun (standardno),
  • Trenutačni korisnik,
  • Određeni korisnik.

Izaberite mogućnost Sistemski račun (standardno) da biste za autorizaciju koristili sistemski račun. Ako u glavnom odjeljku podešavanja aktualizacije nisu uneseni podaci za autorizaciju, obično nema nikakvog procesa autorizacije.

Da biste bili sigurni da će program autorizirati pomoću trenutno prijavljenog korisničkog računa, odaberite Trenutni korisnik. Nedostatak je tog rješenja taj što se program neće moći povezivati s aktualizacijskim serverom ako trenutno nije prijavljen nijedan korisnik.

Ako želite da program za autorizaciju koristi račun nekog točno određenog korisnika, odaberite Određeni korisnik. Tu metodu primijenite kada ne uspije povezivanje putem standardnog sistemskog računa. Imajte na umu da određeni korisnički račun mora imati pristup direktoriju s aktualizacijskim datotekama na lokalnom serveru. U suprotnome program neće moći uspostaviti vezu i preuzeti aktualizacije.

Postavke korisničkog imena i lozinke nisu obavezne.


warning

Kada su odabrane mogućnosti Trenutni korisnik ili Određeni korisnik, postoji mogućnost pogreške prilikom promjene identiteta programa na željenog korisnika. Preporučujemo da u glavni odjeljak podešavanja aktualizacije unesete podatke za autorizaciju LAN-a. U tom odjeljku podešavanja aktualizacije podatke za autorizaciju trebalo bi unijeti na sljedeći način: naziv_domene\korisnik (ako se radi o radnoj grupi, unesite naziv_radnegrupe\naziv) i lozinka. Pri aktualizaciji s HTTP verzije lokalnog servera nije potrebna nikakva autorizacija.

Odaberite opciju Nakon nadogradnje prekini vezu sa serverom da biste prinudno raskinuli vezu ako ona ostane aktivna nakon preuzimanja nadogradnje.