ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Riešenie problémov s kontrolou sieťovej komunikácie

Ak ste zaznamenali problémy s webovým prehliadačom alebo e‑mailovým klientom, v prvom rade treba zistiť, či je problém spôsobený kontrolou sieťovej komunikácie. Na overenie tejto možnosti skúste dočasne vypnúť kontrolu sieťovej komunikácie cez Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Kontrola sieťovej komunikácie (nezabudnite ju znova zapnúť, keď skončíte, v opačnom prípade ostanú webové prehliadače a e‑mailové klienty nechránené). Ak sa po vypnutí filtrovania protokolov problém viac neprejavuje, je možné, že ide o jeden z nasledujúcich problémov:

Problémy aktualizácie alebo zabezpečenia komunikácie

Ak aplikácia hlási problém s aktualizáciou alebo so zabezpečením komunikačných kanálov:

  • Ak je zapnutý protokol SSL/TLS, skúste ho dočasne vypnúť. Ak to pomôže, môžete SSL/TLS naďalej používať a umožniť aktualizáciu vytvorením výnimky pre problémovú komunikáciu:
    Vypnite SSL/TLS. Spustite znova aktualizáciu. Malo by sa zobraziť dialógové okno o šifrovanej komunikácii. Uistite sa, že aplikácia v okne je tá, ktorej problém riešite, a že certifikát pochádza z aktualizačného servera. Označte možnosť Zapamätať si akciu pre tento certifikát a vyberte Ignorovať. Ak sa nezobrazia ďalšie relevantné dialógové okná, môžete prepnúť režim filtrovania späť na automatický a problém by mal byť vyriešený.
  • Ak aplikácia nie je webový prehliadač alebo e‑mailový klient, môžete ju kompletne vylúčiť z Ochrany prístupu na web (ak vylúčite e‑mailový klient alebo webový prehliadač, vystavíte tým váš počítač riziku infiltrácie). Aplikácie, ktorých komunikácia bola predtým filtrovaná kontrolou protokolov, by už mali byť v zozname dostupnom pri pridávaní výnimky, takže manuálne pridanie by nemalo byť potrebné.

Problém s prístupom na sieťové zariadenie

Ak nemáte prístup k funkcionalitám zariadení na vašej sieti (napríklad otváranie webovej stránky webkamery alebo prehranie videa na domácom multimediálnom prehrávači), skúste pridať IPv4 a IPv6 adresy do zoznamu vylúčených adries.

Problémy s konkrétnou webovou stránkou

Na vylúčenie konkrétnych webových stránok z ochrany prístupu na web použite manažment URL adries. Napríklad, ak nemáte prístup k stránke https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, skúste pridať *gmail.com* do zoznamu webových stránok vylúčených z kontroly.

Chyba „Niektoré podporované aplikácie na import koreňového certifikátu sú stále spustené“

Ak povolíte protokol SSL/TLS, ESET Endpoint Security sa postará, aby nainštalované aplikácie dôverovali spôsobu filtrovania protokolu SSL naimportovaním certifikátu do ich úložného priestoru certifikátov. Niektoré aplikácie môžu na import certifikátu vyžadovať reštartovanie, napríklad Firefox a Opera. Uistite sa preto, že nie sú spustené (najlepšie cez Správcu úloh, kde skontrolujte, či sa v zozname na karte Procesy nenachádza firefox.exe alebo opera.exe), a potom to skúste znova.

Chyba o nedôveryhodnom vydavateľovi alebo neplatnom podpise certifikátu

Toto oznámenie znamená, že import certifikátu popísaný vyššie zlyhal. V prvom rade sa uistite, že žiadna zo zmienených aplikácií nie je spustená. Potom vypnite protokol SSL/TLS a znovu ho zapnite. Tento postup znova spustí import.