ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytváranie rozšírených protokolov ochrany siete

Táto funkcionalita je navrhnutá na komplexné vytváranie protokolov pre technickú podporu spoločnosti ESET. Vzhľadom na značnú veľkosť protokolov a spomalenie počítača pri ich vytváraní použite túto možnosť, len ak vás na to vyzval pracovník technickej podpory spoločnosti ESET.

  1. Otvorte Rozšírené nastavenia > Nástroje > Diagnostika a povoľte možnosť Zapnúť rozšírené protokoly ochrany siete.
  2. Potom sa pokúste znova vyvolať váš problém.
  3. Vypnite rozšírené protokoly ochrany siete.
  4. Vytvorené rozšírené PCAP protokoly ochrany siete nájdete v rovnakom adresári, do ktorého sa generujú aj diagnostické výpisy pamäte: C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\