ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Panel nástrojov programu Microsoft Outlook

Ochrana programu Microsoft Outlook funguje prostredníctvom pluginu. Po nainštalovaní produktu ESET Endpoint Security sa do programu Microsoft Outlook pridá panel nástrojov pozostávajúci z možností antivírusovej ochrany a antispamovej ochrany e-mailových klientov:

Spam – vybrané správy označí ako spam. Po označení sa pošle „odtlačok“ správy na centrálny server s databázou charakteristík nevyžiadanej pošty. V prípade, že rovnaký „odtlačok“ pošle väčší počet ľudí, bude sa takáto správa v budúcnosti vyhodnocovať ako spam.

Nie spam – vybrané správy označí ako „nie spam“.

Spamová adresa (blokované, zoznam spamových adries) – pridá adresu odosielateľa vybraných správ do zoznamu adries ako blokovanú. Správy z týchto adries budú automaticky označované ako spam.


warning

Vyhýbajte sa spoofingu – pri odosielaní nevyžiadanej pošty sa využíva tzv. spoofing, keď sa skutočný odosielateľ maskuje za inú e-mailovú adresu.

Dôveryhodná adresa (povolené, zoznam dôveryhodných adries) – pridá adresu odosielateľa vybraných správ do zoznamu adries ako povolenú. Správy z povolených adries nebudú nikdy automaticky označované ako spam.

ESET Endpoint Security – dvojitým kliknutím na ikonu otvoríte hlavné okno programu ESET Endpoint Security.

Opätovná kontrola správ – umožní vám manuálne spustiť kontrolu e-mailových správ. Môžete vybrať správy, ktoré majú byť skontrolované, a môžete tiež aktivovať opätovné prekontrolovanie prijatých e‑mailov. Pre viac informácií si prečítajte kapitolu Ochrana e‑mailových schránok.

Nastavenie skenera – zobrazí možnosti nastavenia Ochrany e‑mailových schránok.

Nastavenia antispamu – zobrazí možnosti nastavenia Ochrany e‑mailových schránok.

Antispamový zoznam adries – otvorí okno Správa zoznamov adries, ktoré vám umožní prístup k zoznamom vylúčených, dôveryhodných a spamových adries.