ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa zoznamov adries

Antispamová ochrana e-mailových klientov programu ESET Endpoint Security umožňuje nastaviť rôzne parametre pre prácu so zoznamami adries. Ak chcete nakonfigurovať zoznamy adries, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana e‑mailových klientov > Správa zoznamov adries.

Povoliť používateľský zoznam adries – zapnite túto možnosť, ak chcete aktivovať zoznam adries používateľa.

Používateľský zoznam adrieszoznam e‑mailových adries, kde môžete pridávať, upravovať alebo mazať adresy a definovať pravidlá antispamu. Pravidlá v tomto zozname sa budú vzťahovať na aktuálneho používateľa.

Povoliť globálny zoznam adries – zapnite túto možnosť, ak chcete aktivovať používanie globálneho zoznamu adries, ktorý je spoločný pre všetkých používateľov zariadenia.

Globálny zoznam adrieszoznam e‑mailových adries, kde môžete pridávať, upravovať alebo mazať adresy a definovať pravidlá antispamu. Pravidlá v tomto zozname sa budú vzťahovať na všetkých používateľov.

Automatické povolenie a pridávanie adries do používateľského zoznamu

Považovať adresy zo zoznamu kontaktov za dôveryhodné – adresy z vášho zoznamu kontaktov budú považované za dôveryhodné aj bez ich pridania do používateľského zoznamu adries.

Pridávať adresy príjemcov z odosielaných správ – adresy príjemcov z odosielaných správ budú pridané do používateľského zoznamu adries ako povolené.

Pridávať adresy odosielateľov zo správ preklasifikovaných ako NIE SPAM – adresy odosielateľov správ, ktoré boli preklasifikované ako NIE SPAM, budú pridané do používateľského zoznamu adries ako povolené.

Automatické pridávanie adries do používateľského zoznamu v podobe výnimiek

Pridávať adresy z vlastných účtov – e‑mailové adresy z existujúcich účtov e‑mailového klienta budú pridané do používateľského zoznamu adries ako výnimka.