ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Reakcia

Na základe výsledkov kontroly správ môže ESET Endpoint Security presunúť skontrolované správy alebo pridať vlastný text do predmetu správy. Tieto nastavenia môžete nakonfigurovať v sekcii Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana e‑mailových klientov > Ochrana e‑mailových schránok > Reakcia.

Antispamová ochrana e‑mailových klientov v programe ESET Endpoint Security vám umožňuje nakonfigurovať tieto parametre správ:

Pridávať text do predmetu e-mailu – umožňuje pridať vlastný text do predmetu e-mailovej správy klasifikovanej ako spam. Predvolený text je „[SPAM]“.

Presúvať do spamového priečinka – ak je táto možnosť zapnutá, spamové správy budú presunuté do predvoleného priečinka pre nevyžiadanú poštu a správy preklasifikované ako „nie spam“ budú presunuté do priečinka prijatých správ. Keď na e-mailovú správu kliknete pravým tlačidlom myši a z kontextového menu označíte možnosť ESET Endpoint Security, zobrazia sa vám dostupné možnosti pre danú správu.

Presúvať do vlastného priečinka – ak je táto možnosť zapnutá, spamové správy sa presunú do priečinka špecifikovaného nižšie.

Priečinok – priečinok, do ktorého bude program presúvať správy, v ktorých boli zachytené infiltrácie.

ESET Endpoint Security sa predvolene pokúsi infikovanú správu vyliečiť. Ak sa to nepodarí, môžete vybrať akciu, ktorá sa má vykonať, ak nie je možné liečenie:

  • Žiadna akcia – ak je táto možnosť povolená, program nájde e‑mailové správy s infikovanými prílohami, no nevykoná s nimi žiadnu akciu.
  • Odstrániť e­mail – program upozorní používateľa na infikované prílohy a odstráni celú e-mailovú správu.
  • Presunúť e-mail do priečinka vymazaných správ – program bude automaticky presúvať infikované správy do priečinka Vymazané správy.
  • Presunúť e-mail do priečinka (predvolená akcia) – program bude automaticky presúvať infikované správy do zadaného priečinka.

Priečinok – priečinok, do ktorého bude program presúvať správy, v ktorých boli zachytené infiltrácie.

Spamové správy označovať ako prečítané – umožní automatické označovanie spamových správ ako prečítané. Pomôže vám to sústrediť sa na legitímne neprečítané správy.

Preklasifikované správy označovať ako neprečítané – správy pôvodne označené ako spam, no neskôr prehodnotené a označené ako legitímne, sa zobrazia ako neprečítané správy.

Program umožňuje pridávať do skontrolovaných e‑mailov oznámenie s informáciami o výsledku kontroly. Používateľ môže zvoliť, či chce Pridávať poznámku do prijatých a prečítaných e‑mailov alebo tiež Pridávať poznámku do odosielaných e‑mailov. Na tieto poznámky o výsledku kontroly sa nemožno úplne spoliehať, nakoľko nemusia byť doplnené do problematických HTML správ a taktiež môžu byť sfalšované malvérom. Pridávanie textových poznámok možno nastaviť zvlášť pre prijaté a prečítané e‑maily a zvlášť pre odosielané e‑maily, prípadne pre všetky e‑maily. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  • Nikdy – do správ nebudú pridávané žiadne poznámky s informáciou o výsledku kontroly.
  • Pri zachytení detekcie – program bude pridávať poznámky len do infikovaných správ (predvolené nastavenie).
  • Do všetkých skontrolovaných e‑mailov – program bude pridávať poznámky do všetkých skontrolovaných e‑mailov.

Upraviť predmet prijatých a čítaných e‑mailov/Upraviť predmet odosielaných e‑mailov – zapnutím tejto možnosti pridáte do správy vlastný text špecifikovaný nižšie.

Text pridaný do predmetu e‑mailu – túto šablónu upravte v prípade, ak chcete zmeniť formát predpony predmetu infikovaného e‑mailu. Táto funkcia nahradí predmet správy „Ahoj“ nasledujúcim formátom: „[detekcia %DETECTIONNAME%] Ahoj“. Premenná %DETECTIONNAME% predstavuje detekciu.