ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Integrácie

Integrácia programu ESET Endpoint Security s vaším e‑mailovým klientom zlepšuje aktívnu ochranu pred škodlivým kódom v e‑mailových správach. V prípade, že je daný e‑mailový klient podporovaný, môžete povoliť jeho integráciu v programe ESET Endpoint Security. Pri integrácii dochádza k vloženiu panela nástrojov ESET Endpoint Security priamo do e‑mailového klienta, čo prispieva k účinnejšej kontrole e‑mailových správ. Ak chcete upraviť nastavenia integrácie, otvorte Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana e‑mailových klientov > Ochrana e‑mailových schránok > Integrácia.

Povoliť integráciu s Microsoft OutlookMicrosoft Outlook je v súčasnosti jediný podporovaný e‑mailový klient. E‑mailová ochrana funguje prostredníctvom pluginu. Hlavnou výhodou je nezávislosť od použitého protokolu. V prípade šifrovanej komunikácie program takto od e-mailového klienta dostáva na kontrolu už dešifrované správy. Kompletný zoznam podporovaných verzií programu Microsoft Outlook nájdete v článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Pokročilé spracovanie e‑mailovými klientmi – spracúvanie ďalších udalostí Outlook Messaging API (MAPI): objekt upravený (fnevObjectModified) a objekt vytvorený (fnevObjectCreated). Vypnite túto možnosť, ak ste zaznamenali spomalenie systému pri práci s e‑mailovým klientom.