ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana prenosu e-mailov

IMAP(S) a POP3(S) sú najrozšírenejšie protokoly slúžiace na príjem e‑mailovej komunikácie prostredníctvom e‑mailového klienta. IMAP (Internet Message Access Protocol) je internetový protokol na načítavanie e‑mailov. V porovnaní s protokolom POP3 má niekoľko výhod, napríklad umožňuje viacerým klientom naraz pripojiť sa k tej istej e-mailovej schránke a zachovávať informácie o stave správy (napríklad, či správa bola prečítaná, odstránená alebo či na ňu bolo odpovedané). Modul zabezpečujúci kontrolu sa zavádza pri štarte operačného systému a počas celej doby je zavedený v pamäti.

ESET Endpoint Security zabezpečuje ochranu týchto protokolov nezávisle od používaného e‑mailového klienta a bez potreby zmeny jeho konfigurácie. Predvolene je všetka komunikácia prostredníctvom protokolov POP3 a IMAP kontrolovaná, bez ohľadu na predvolené čísla portov POP3/IMAP.
Protokol MAPI nie je kontrolovaný. Komunikáciu s Microsoft Exchange Serverom je však možné kontrolovať prostredníctvom modulu integrácie v e‑mailových klientoch, ako je Microsoft Outlook.


note

ESET Endpoint Security podporuje aj kontrolu komunikácie cez protokoly IMAPS (585, 993) a POP3S (995). Pri tejto komunikácii sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. ESET Endpoint Security kontroluje komunikáciu využívajúcu protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security).

Šifrovaná komunikácia je predvolene kontrolovaná. Nastavenia skenera zobrazíte otvorením položky Rozšírené nastavenia > Ochrana > SSL/TLS.

Ak chcete nakonfigurovať ochranu prenosu e‑mailov, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenie > Ochrana > Ochrana e‑mailových klientov > Ochrana prenosu e‑mailov.

Zapnúť ochranu prenosu e‑mailov – ak je táto možnosť povolená, ESET Endpoint Security bude kontrolovať prenos e‑mailov.

Kliknutím na prepínacie tlačidlo vedľa nasledujúcich možností môžete zvoliť, ktoré protokoly na prenos e‑mailov sa majú kontrolovať (v predvolenom nastavení sú vybrané všetky protokoly):

  • Kontrolovať prenos e‑mailov cez protokol IMAP
  • Kontrolovať prenos e‑mailov cez protokol IMAPS
  • Kontrolovať prenos e‑mailov cez protokol POP3
  • Kontrolovať prenos e‑mailov cez protokol POP3S

V predvolenom nastavení bude ESET Endpoint Security kontrolovať komunikáciu prenášanú cez protokoly IMAPS a POP3S na štandardných portoch. Ak chcete pridať vlastné porty pre protokoly IMAPS a POP3S, pridajte ich do textového poľa Porty používané protokolom IMAPS alebo Porty používané protokolom POP3S. Čísla portov sa oddeľujú čiarkou.

Vylúčené aplikácie – umožňuje vylúčiť konkrétne aplikácie z kontroly v rámci Ochrany prenosu e‑mailov. Takéto vylúčenie môže byť užitočné v prípade, keď ochrana prístupu na web spôsobuje problémy s kompatibilitou.

Vylúčené IP adresy – umožňuje vylúčiť konkrétne vzdialené adresy z kontroly v rámci Ochrany prenosu e‑mailov. Takéto vylúčenie môže byť užitočné v prípade, keď ochrana prístupu na web spôsobuje problémy s kompatibilitou.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP