Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Utwórz regułę z dziennika

W nowej wersji programu ESET Endpoint Security możliwe jest tworzenie reguł na podstawie dziennika. W menu głównym kliknij opcję Narzędzia > Pliki dziennika. Z menu rozwijanego wybierz opcję Ochrona sieci, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany wpis dziennika i z menu kontekstowego wybierz opcję Nie blokuj w przyszłości podobnych zdarzeń. W oknie powiadomienia zostanie wyświetlona nowa reguła.

Aby umożliwić tworzenie nowych reguł na podstawie dziennika, w programie ESET Endpoint Security należy skonfigurować następujące ustawienia:

  1. W obszarze Diagnostyka w menu Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Pliki dziennika należy ustawić minimalną szczegółowość zapisów w dzienniku.
  2. Włącz Powiadamiaj o przychodzących atakach na luki w zabezpieczeniach w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona przed dostępem do sieci > Ochrona przed atakami z sieci > Opcje zaawansowane > Wykrywanie włamań.