Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tworzenie wyjątków na podstawie powiadomień zapory

Gdy zapora ESET wykryje szkodliwe działanie sieci, zostanie wyświetlone okno powiadomień zawierające opis zdarzenia. Powiadomienie to zawiera łącze umożliwiające dowiedzenie się więcej o zdarzeniu i w razie potrzeby ustalenie wyjątku dla tego zdarzenia.


note

Jeśli aplikacja lub urządzenie sieci nie implementuje poprawnie standardów sieci, może to spowodować powtarzające się wyzwalanie powiadomień zapory o IDS. Aby zapobiec wykrywaniu tej aplikacji lub tego urządzenia przez zaporę ESET, można utworzyć wyjątek bezpośrednio z powiadomienia.