Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zapisywanie w dzienniku i tworzenie reguł oraz wyjątków na podstawie dziennika

Zapora ESET domyślnie nie zapisuje w dzienniku wszystkich zablokowanych połączeń. Aby wyświetlić elementy zablokowane przez Ochronę sieci, włącz zapisywanie w dzienniku w obszarze Ustawienia zaawansowane, wybierając kolejno opcje Narzędzia > Diagnostyka > Zaawansowane zapisywanie w dzienniku > Włącz zaawansowane funkcje zapisywania w dzienniku Ochrony sieci. Jeśli w dzienniku znajduje się element, który nie powinien być blokowany przez zaporę, można dla tego elementu utworzyć regułę lub regułę IDS, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając pozycję Nie blokuj w przyszłości podobnych zdarzeń. Należy pamiętać, że dziennik wszystkich zablokowanych połączeń może zawierać tysiące pozycji i może być trudno znaleźć w nim określone połączenie. Po rozwiązaniu problemu można wyłączyć zapisywanie w dzienniku.

Więcej informacji na temat dziennika można znaleźć w sekcji Pliki dziennika.


note

Aby zobaczyć kolejność, w jakiej Ochrona sieci blokowała określone połączenia, należy skorzystać z zapisywania w dzienniku. Tworzenie reguł na podstawie dziennika umożliwia również tworzenie reguł dokładnie odpowiadających wymaganiom użytkownika.