Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnianie do nowszej wersji

Nowsze wersje programu ESET Endpoint Security publikuje się w celu wprowadzania w nim poprawek lub udoskonaleń, których nie można wdrożyć w ramach automatycznych aktualizacji poszczególnych modułów.

Uaktualnienie do nowszej wersji można przeprowadzić na kilka sposobów:

 1. Automatycznie, za pomocą rozwiązań ESET PROTECT, lub ESET PROTECT Cloud.
 2. Automatycznie przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM.
 3. Automatycznie, za pomocą aktualizacji programu.
  W związku z tym, że uaktualnienie programu jest rozsyłane do wszystkich użytkowników i może wpływać na niektóre konfiguracje systemowe, jego publikacja odbywa się po długim okresie testów w celu zapewnienia sprawnego działania we wszystkich możliwych konfiguracjach. Jeśli zachodzi potrzeba uaktualnienia programu do nowszej wersji natychmiast po jej udostępnieniu, należy posłużyć się jedną z poniższych metod.
  Należy upewnić się, że została włączona opcja Tryb aktualizacji w Ustawieniach zaawansowanych > Aktualizacja > Profile > Aktualizacje produktu.
 4. Ręcznie przez pobranie i zainstalowanie nowszej wersji już zainstalowanego programu.

Zalecane scenariusze uaktualniania

Zarządzam lub chcę zdalnie zarządzać produktami firmy ESET

W przypadku zarządzania więcej niż 10 produktami ESET dla punktów końcowych zalecaną metodą uaktualnienia jest skorzystanie z rozwiązania ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud. Zapoznaj się z następującą dokumentacją:

Uaktualnienie ręczne na klienckiej stacji roboczej

Aby ręcznie przeprowadzić uaktualnienie ESET Endpoint Security na poszczególnych klienckich stacjach roboczych:

 1. Sprawdź, czy aktualnie zainstalowana wersja jest obsługiwana.
 2. Sprawdź, czy dany system operacyjny jest obsługiwany.
 1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję, zastępując wcześniejszą.

important

Pomyślna instalacja najnowszej wersji w stosunku do poprzedniej nie jest gwarantowana dla wersji z poziomem wsparcia „Koniec okresu użytkowania”. Zapoznaj się z polityką dotyczącą końca okresu użytkowania, aby sprawdzić poziom pomocy technicznej dla programu ESET Endpoint Security.

Aby uaktualnić z nieobsługiwanych wersji, odinstaluj najpierw ESET Endpoint Security. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uaktualniania ESET Endpoint Security na stacji roboczej klienta, przeczytaj następujący artykuł bazy wiedzy ESET.