Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja

Istnieje kilka metod instalacji programu ESET Endpoint Security na klienckiej stacji roboczej, o ile program ESET Endpoint Security nie jest wdrażany zdalnie na klienckich stacjach roboczych za pomocą rozwiązań ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud.


note

Możesz zmienić wersję ESET Endpoint Security na niższą ESET Endpoint Antivirus, uruchamiając instalator ESET Endpoint Antivirus z już zainstalowanym ESET Endpoint Security. Należy jednak zainstalować tę samą lub nowszą wersję.

Metody

Cel

Łącze do pobierania

Instalacja z użyciem narzędzia ESET AV Remover

Narzędzie ESET AV Remover umożliwia usunięcie niemal wszystkich programów antywirusowych, które były zainstalowane w systemie przed obecną instalacją.

Pobierz wersję 64-bitową
Pobierz wersję 32-bitową

***Instalacja (.exe)

Proces instalacji bez narzędzia ESET AV Remover.

Pobierz wersję 64-bitową
Pobierz wersję 32-bitową

Instalacja (.msi)

W środowiskach biznesowych instalator .msi jest preferowanym pakietem instalacyjnym. Główna przyczyna jest taka, że we wdrożeniach offline i zdalnych używane są różne narzędzia (np. ESET PROTECT).

Pobierz wersję 64-bitową
Pobierz wersję 32-bitową

Instalacja przy użyciu wiersza polecenia

Program ESET Endpoint Security można zainstalować lokalnie przy użyciu wiersza polecenia lub zdalnie przy użyciu zadania klienta z poziomu rozwiązania ESET PROTECT.

N/A

Wdrażanie przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM

Ta metoda polega na wdrożeniu programów ESET Management Agent i ESET Endpoint Security na klienckich stacjach roboczych przy użyciu narzędzi do zarządzania, takich jak obiekt GPO lub SCCM.

N/A

Wdrożenie za pomocą narzędzi RMM

Dodatki ESET DEM do narzędzia zdalnego zarządzania i monitorowania (RMM) umożliwiają wdrożenie programu ESET Endpoint Security na klienckich stacjach roboczych.

N/A

Program ESET Endpoint Security jest dostępny w ponad 30 językach.