Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja zaawansowana (.msi)

Instalacja zaawansowana umożliwia dostosowanie parametrów instalacji niedostępnych podczas typowej instalacji.

  1. Podczas instalacji można zmienić folder instalacji. Wybierz lokalizację instalacji programu ESET Endpoint Security. Domyślnie program instaluje się w następującym katalogu:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Można wybrać lokalizację modułów i danych programu. Domyślnie są instalowane w następujących katalogach:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Aby zmienić te lokalizacje, należy kliknąć przycisk Przeglądaj (niezalecane).

  1. Wybierz, które komponenty produktu mają zostać zainstalowane. Możesz wybrać preferencje dotyczące skanowania komputera i wszystkich dostępnych zabezpieczeń. Komponent Kopia dystrybucyjna aktualizacji może posłużyć do aktualizowania innych komputerów w sieci użytkownika. Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM) to proces nadzorowania i kontrolowania systemów oprogramowania przy użyciu zainstalowanego lokalnie agenta, do którego ma dostęp dostawca usługi zarządzania.
  1. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby uruchomić proces instalacji.