Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja modułów minimalnych

Aby zmniejszyć ruch sieciowy związany z rozmiarem instalatora i zaoszczędzić zasoby, program ESET jest dostarczany z instalatorem modułów minimalnych. Instalator zawiera tylko niezbędne moduły, a wszystkie inne moduły zostaną pobrane podczas początkowej aktualizacji modułu po aktywacji produktu. Główną zaletą jest posiadanie znacznie mniejszego instalatora i program ESET Endpoint Security pobiera tylko najnowsze moduły aplikacji po aktywacji produktu.

Instalator modułów minimalnych nadal zawiera następujące moduły:

  • Moduł ładujący
  • Komunikacja z Direct Cloud
  • Obsługa tłumaczeń
  • Konfiguracja
  • SSL

Po aktywacji produktu zostanie wyświetlony status Ochrona inicjowania, który poinformuje o inicjowaniu funkcji.


important

W przypadku problemów z pobieraniem modułu (np. ustawienia proxy, brak sieci itp.) wyświetlane jest ostrzeżenie o stanie aplikacji: Wymagana uwaga. W głównym oknie programu kliknij przycisk Aktualizacja > Sprawdź dostępność aktualizacji, aby ponownie rozpocząć proces aktualizacji.


warning

Po kilku nieudanych próbach wyświetlany jest czerwony stan aplikacji Konfiguracja ochrony nie powiodła się. Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie uruchomić konfigurację ochrony. Jeśli proces inicjowania nie powiedzie się i nadal nie możesz pobrać modułów, pobierz pełne instalatory MSI, które dostępne są tutaj.


example

Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem lub pracują w trybie offline i wymagają aktualizacji, użyj następujących metod, aby pobrać pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji ESET: