Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szczegóły zadania

Wpisz nazwę zadania, wybierz jedną z opcji Typ zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej:

  • Uruchom aplikację zewnętrzną — umożliwia zaplanowanie uruchomienia aplikacji zewnętrznej.
  • Administracja dziennikami — pliki dziennika zawierają także pozostałości usuniętych rekordów. To zadanie regularnie przeprowadza optymalizację rekordów w plikach dzienników w celu usprawnienia działania.
  • Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu — umożliwia sprawdzenie plików, które mogą być wykonywane podczas uruchamiania systemu lub logowania.
  • Tworzenie migawki stanu komputera — tworzy migawkę stanu komputera w programie ESET SysInspector, gromadząc szczegółowe informacje dotyczące komponentów systemu (na przykład sterowników i aplikacji) wraz z oceną poziomu ryzyka w przypadku każdego komponentu.
  • Skanowanie komputera na żądanie — umożliwia skanowanie plików i folderów na komputerze.
  • Aktualizacja — umożliwia zaplanowanie zadania aktualizacji modułów.