Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Częstotliwość wykonywania zadania

Zadanie będzie wykonywane wielokrotnie, co określony czas. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji częstotliwości:

  • Raz — zadanie zostanie wykonane tylko raz w wyznaczonym dniu o ustalonej godzinie.
  • Wielokrotnie — zadanie będzie wykonywane z określonym interwałem (podanym w godzinach).
  • Codziennie — zadanie będzie wykonywane każdego dnia o określonej godzinie.
  • Co tydzień — zadanie będzie wykonywane raz lub kilka razy w tygodniu, w wybrane dni o ustalonej godzinie.
  • Po wystąpieniu zdarzenia — zadanie będzie wykonywane po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Pomiń zadanie, gdy komputer jest zasilany z baterii — zadanie nie zostanie uruchomione, gdy w momencie jego planowego uruchomienia komputer będzie działać na zasilaniu akumulatorowym. Dotyczy to również komputerów pracujących przy zasilaniu awaryjnym (UPS).