Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przegląd zaplanowanego zadania

To okno dialogowe przedstawia szczegółowe informacje dotyczące wybranego zaplanowanego zadania. Aby je otworzyć, należy dwukrotnie kliknąć niestandardowe zadanie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy niestandardowe zaplanowane zadanie, a następnie kliknąć pozycję Pokaż szczegóły zadania.