Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Opcje planowanego skanowania

W tym oknie można określić opcje zaawansowane dla zaplanowanego zadania skanowania komputera.

Aby uruchomić skanowanie bez akcji czyszczenia, kliknij Ustawienia zaawansowane i wybierz Skanuj bez czyszczenia. Historia skanowania jest zapisywana w dzienniku skanowania.

Gdy wybrana jest opcja Ignoruj wyjątki, pliki o rozszerzeniach, które wcześniej zostały wyłączone ze skanowania, także zostaną przeskanowane.

Można skonfigurować czynność wykonywaną automatycznie po ukończeniu skanowania. Opcje dostępne są w menu rozwijanym:

  • Brak czynności — po ukończeniu skanowania nie zostanie wykonana żadna czynność.
  • Wyłącz — po ukończeniu skanowania komputer zostanie wyłączony.
  • Uruchom ponownie — zamknięcie wszystkich otwartych programów i ponowne uruchomienie komputera po ukończeniu skanowania.
  • Uruchom ponownie w razie potrzeby — komputer uruchamia się ponownie, jeśli jest to konieczne w celu zakończenia leczenia wykrytych zagrożeń.
  • Wymuś ponowne uruchomienie — wymusza zamknięcie wszystkich otwartych programów bez oczekiwania na interakcję użytkownika i ponownie uruchamia komputer po zakończeniu skanowania.
  • W razie potrzeby wymuś ponowne uruchomienie — komputer uruchamia się ponownie, jeśli jest to konieczne w celu zakończenia leczenia wykrytych zagrożeń.
  • Uśpij — zapisanie sesji i przełączenie komputera w tryb obniżonego poboru energii, z którego szybko można wznowić pracę.
  • Hibernacja — wszystkie procesy uruchomione w pamięci RAM zostają przeniesione do specjalnego pliku na dysku twardym. Komputer wyłącza się, ale po kolejnym uruchomieniu wznawia pracę od poprzedniego stanu.

note

Tryb uśpienia lub Hibernacja są dostępne w zależności od ustawień zasilania i trybu uśpienia komputera lub możliwości technicznych komputera czy laptopa. Należy pamiętać, że komputer w trybie uśpienia nadal działa. Wciąż są uruchomione podstawowe funkcje i komputer nadal zużywa energię, będąc na zasilaniu akumulatorowym. Aby ograniczyć zużycie baterii, na przykład po opuszczeniu biura, zalecane jest skorzystanie z opcji Hibernacja.

Aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom zatrzymywanie czynności wykonywanych po skanowaniu, należy wybrać opcję Użytkownik nie może anulować skanu.

Aby umożliwić użytkownikom z ograniczeniami wstrzymywanie skanowania komputera na określony czas, należy wybrać opcję Użytkownik może wstrzymać skanowanie na (min).

Zobacz także Postęp skanowania.