Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET SysInspector

ESET SysInspector to aplikacja dokładnie sprawdzająca komputer, przeprowadzająca szczegółową analizę komponentów systemu, na przykład sterowników i aplikacji, połączeń sieciowych lub ważnych wpisów w rejestrze, oraz oceniająca poziom ryzyka w odniesieniu do każdego komponentu. Na podstawie tych informacji można określić przyczynę podejrzanego zachowania systemu, które może wynikać z niezgodności oprogramowania lub sprzętu bądź zarażenia szkodliwym oprogramowaniem. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z programu ESET SysInspector, przejdź do Pomocy online ESET SysInspector.

W oknie ESET SysInspector wyświetlane są następujące informacje o dziennikach:

 • Godzina — godzina utworzenia dziennika.
 • Komentarz — krótki komentarz.
 • Użytkownik — nazwa użytkownika, który utworzył dziennik.
 • Stan — stan procesu tworzenia dziennika.

Dostępne są następujące czynności:

 • Pokaż — otwiera się wybrane logowanie do ESET SysInspector. Można również kliknąć dany plik dziennika prawy przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Pokaż.
 • Utwórz — umożliwia utworzenie nowego dziennika. Poczekaj, aż zostanie wygenerowany ESET SysInspector (stan utworzono) przed próbą uzyskania dostępu do dziennika. Dziennik jest zapisywany w C:\ProgramData\ESET\ESET Security\SysInspector.
 • Usuń — powoduje usunięcie wybranych dzienników z listy.

W menu kontekstowym wyświetlanym po wybraniu jednego lub większej liczby dzienników dostępne są następujące pozycje:

 • Pokaż — umożliwia otwarcie wybranego dziennika w programie ESET SysInspector (tak samo jak po dwukrotnym kliknięciu dziennika).
 • Utwórz — umożliwia utworzenie nowego dziennika. Poczekaj, aż zostanie wygenerowany ESET SysInspector (stan utworzono) przed próbą uzyskania dostępu do dziennika.
 • Usuń — powoduje usunięcie wybranych dzienników z listy.
 • Usuń wszystko — powoduje usunięcie wszystkich dzienników.
 • Eksportuj — umożliwia wyeksportowanie dziennika do pliku .xml lub skompresowanego pliku .xml.