Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Działanie w sieci

Aby wyświetlić bieżącą aktywność sieciową w formie wykresu, kliknij Narzędzia > Połączenia sieciowe i kliknij ikonę wykresu ICON_GRAPH. Na dole wykresu znajduje się oś czasu, która rejestruje aktywność sieciową w czasie rzeczywistym na podstawie wybranego przedziału czasu. Aby zmienić przedział czasu, wybierz odpowiednią wartość z menu rozwijanego Częstotliwość odświeżania.

PAGE_ACTIVITY

Dostępne są następujące opcje:

  • 1 sekunda — wykres jest odświeżany co sekundę, a oś czasu odpowiada ostatnim 4 minutom.
  • 1 minuta (ostatnie 24 godziny) — wykres jest odświeżany co minutę, a oś czasu odpowiada ostatnim 24 godzinom.
  • 1 godzina (ostatni miesiąc) — wykres jest odświeżany co godzinę, a oś czasu odpowiada ostatniemu miesiącowi.

Oś pionowa wykresu reprezentuje ilość odebranych lub wysłanych danych. Najedź kursorem myszy na wykres, aby zobaczyć dokładną ilość odebranych/wysłanych danych w określonym czasie.