Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wykrycie nowej sieci

Domyślnie ESET Endpoint Security używa ustawień systemu Windows po wykryciu nowej sieci. Aby wyświetlić okno dialogowe po wykryciu nowej sieci, zmień przypisanie profilu ochrony sieci na Pytaj. Konfiguracja ochrony sieci będzie wyświetlana za każdym razem, gdy komputer łączy się z nową siecią.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Do wyboru są następujące profile połączeń sieciowych:

Automatyczny — ESET Endpoint Security automatycznie wybierze profil na podstawie aktywatorów skonfigurowanych dla każdego profilu.

Prywatne — w przypadku sieci zaufanej (sieci domowej lub biurowej). Komputer i udostępnione pliki przechowywane na komputerze są widoczne dla innych użytkowników sieci, a zasoby systemowe są dostępne dla innych użytkowników w sieci (dostęp do udostępnionych plików i drukarek jest włączony, komunikacja przychodząca RPC jest włączona i dostępne jest udostępnianie pulpitu zdalnego). Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do bezpiecznej sieci lokalnej. Ten profil jest automatycznie przypisywany do połączenia sieciowego, jeśli jest skonfigurowany jako Domena lub Sieć prywatna w Windows.

Publiczna — w przypadku sieci niezaufanej (sieci publicznej). Pliki i foldery w systemie nie są udostępniane innym użytkownikom w sieci ani nie są widoczne, a udostępnianie zasobów systemowych jest dezaktywowane. Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do sieci bezprzewodowych. Ten profil jest automatycznie przypisywany do każdego połączenia sieciowego, które nie jest skonfigurowane jako Domena lub Sieć prywatna w Windows.

Profil zdefiniowany przez użytkownika — z menu rozwijanego można wybrać jeden z utworzonych profili. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy utworzono co najmniej jeden profil niestandardowy.


warning

Nieprawidłowa konfiguracja sieci może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa komputera.