Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zmiana aplikacji

Zapora wykryła modyfikację aplikacji używanej do nawiązywania połączeń wychodzących z komputera. Istnieje możliwość, że aplikacja została po prostu zaktualizowana do nowszej wersji. Z drugiej strony modyfikacja mogła być spowodowana przez szkodliwe oprogramowanie. Jeśli użytkownik nie wie o żadnej uzasadnionej modyfikacji, zaleca się odmowę komunikacji i przeskanowanie komputera przy użyciu najnowszej wersji silnika detekcji. Jeśli użytkownik ma pewność co do danej modyfikacji i zezwoli na komunikację przez zaznaczenie pola wyboru Automatycznie zezwalaj na modyfikacje tej aplikacji, reguła stosowana w odniesieniu do tej aplikacji zostanie zachowana.

DIALOG_EPFW_APP_CHANGE