Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie przy uruchamianiu

Domyślnie przeprowadzane jest automatyczne sprawdzenie plików podczas uruchamiania systemu oraz podczas aktualizacji silnika detekcji. Skanowanie zależy od konfiguracji harmonogramu i zadań.

Opcje skanowania podczas uruchamiania systemu są częścią zadania zaplanowanego Sprawdzanie plików wykonywanych przy uruchamianiu systemu. Aby zmodyfikować ustawienia, należy wybrać kolejno opcje Narzędzia > Harmonogram, kliknąć opcję Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu, a następnie wybrać opcję Edytuj. W ostatnim kroku zostanie wyświetlone okno Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu. Szczegółowe informacje na temat tworzenia zadań zaplanowanych i zarządzania nimi można znaleźć w rozdziale Tworzenie nowych zadań.

ThreatSense — Zaawansowane opcje konfiguracji, takie jak rozszerzenia plików, które chcesz kontrolować, oraz używane metody wykrywania. Więcej informacji można znaleźć w ThreatSense.